Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. En række afsnit gælder dog kun for Toldstyrelsen, Motorstyrelsen eller Vurderingsstyrelsen. Området persondatabeskyttelse er desuden henlagt til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.    

Skattestyrelsen er ansvarlig for afsnit A.A, bortset fra følgende afsnit, der hører under andre styrelser:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

 • Afsnit A.A.6.3 Indsigt efter persondataloven
 • Afsnit A.A.6.4 Oplysningspligt efter persondataloven.

Toldstyrelsen

Motorstyrelsen

 • Afsnit A.A.8.7 Frist for registrering af køretøjer.

Vurderingsstyrelsen

 • Afsnit A.A.7.4.10 Særlige sagsbehandlingsregler ved vurdering af fast ejendom
 • Afsnit A.A.7.9 Frister ved sagsbehandling og afgørelse - vurdering af fast ejendom
 • Afsnit A.A.8.4 Genoptagelse af vurdering af fast ejendom. 

Se også

Se også

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver handler om:

 • Myndighedsstruktur og kompetence (A.A.1)
 • Afgørelser kontra vejledning (A.A.2)
 • Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger (A.A.3)
 • Uformelle forhåndstilkendegivelser - forventningsprincippet (A.A.4)
 • Tilbagekaldelse af afgørelser (A.A.5)
 • Offentlighed og tavshedspligt (A.A.6)
 • Sagsbehandling (A.A.7)
 • Fristregler (A.A.8)
 • Forældelse af fordringer (A.A.9)
 • Klage og domstolsprøvelse (A.A.10)
 • Syn og skøn (A.A.11)
 • Henstand og tilbagebetaling som følge af klage og forrentning ved tilbagebetaling (A.A.12)
 • Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klagesager (A.A.13)
 • Omgørelse, selvangivelsesomvalg og skatteforbehold (A.A.14)
 • Forenklede regler om opgørelse af tilbagebetalingskrav (A.A.15).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er opdateret med følgende love: 

 • Lov 2020-06-09 nr. 814 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser) er indsat i afsnit A.A.9.

 • LBKG 2020-02-24 nr. 145 om offentlighed i forvaltningen.

 • Lov nr. 1125 af 18/11/2019 om ændring af skatteforvaltningsloven (En ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet samt ingen omkostningsgodtgørelse ved klage over tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat eller afslag på anmodninger om refusion af udbytteskat) er indsat i afsnit A.A.1.9, A.A.10.2.2.3 , A.A.10.2.3.4, A.A.10.3.3,  A.A.10.2.2.3, A.A.10.3.3, A.A.10.3.5.1, A.A.10.3.5.2, A.A.13.4, A.A.13.5, A.A.13.13.

 • BKG 929 af 18/6/2020 om Skatteankestyrelsen er indsat i afsnit A.A.10.2.2.3, A.A.10.2.2.6, A.A.10.2.3.3, A.A.10.2.3.4 og A.A.10.2.4.

 • Lov nr. 1061 af 30/6/2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven for forskellige andre love (Lempelse af ejendomsbeskatningen, videreførelse af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, tilpasninger vedrørende tilbagebetalingsordningen og beregningsgrundlaget for grundskyld m.v.)

 • I afsnittene A.A.7.4.10, A.A.7.4.10.1, A.A.7.4.10.2, A.A.7.4.10.3, A.A.7.9, A.A.7.9.1 og A.A.7.9.2 er der foretaget indholdsmæssige ændringer på baggrund af ændringen af SFL § 20 b ved lov nr. 1061 af 30. juni 2020, hvor § 20 b, stk. 2-5, er blevet ophævet, og der samtidig er blevet indsat et nyt stk. 2, hvorefter Vurderingsstyrelsen i afgørelsesperioden træffer afgørelse på grundlag af de oplysninger, der foreligger ved afgørelsesperiodens indtræden. Der er desuden foretaget enkelte mindre præciseringer.

 • Ved Lov nr. 1061 af 30/6/2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven for forskellige andre love (Lempelse af ejendomsbeskatningen, videreførelse af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, tilpasninger vedrørende tilbagebetalingsordningen og beregningsgrundlaget for grundskyld m.v.) er SFL § 35 a, stk. 3, 4. pkt. ophævet, og afsnit A.A.10.2.2.1 er ændret. 

 • LBKG 2020-05-13 nr. 635 om skatteforvaltningsloven er indsat i diverse afsnit i afsnit A.A.

Oversigt over indarbejdede afgørelser, SKM-meddelelser med mere.

SKM-nr.

Afsnit

SKM2020.25.ØLR

A.A.4.3.4 og A.A.4.3.5

SKM2020.242.SR

A.A.3.9.3

SKM2020.235.LSR

A.A.7.4.5.

SKM2020.234.VLR

A.A.8.2.1.2.2 

SKM2020.228.SKTST

A.A.7.1.4

SKM2020.227.HR

A.A.10.3.1.1

SKM2020.225.VLR

A.A.10.3.1.2

SKM2020.215.SKTST

A.A.7.1.4
SKM2020.66.ØLR A.A.8.3.1.2.1
SKM2020.203.LSR A.A.6.2.2.3.1
SKM2020.201.LSR A.A.8.3.2.1.5
SKM2020.177.LSR  A.A.8.2.1.2.1
SKM2020.168.ØLR A.A.14.1.2.
SKM2020.164.BR A.A.8.2.2.1.2.5 og A.A.8.3.2.1.2.3
SKM2020.158.BR A.A.8.2.2.1.2.5
SKM2020.155.BR A.A.8.2.2.1.4 og A.A.8.2.2.2.4 og A.A.8.3.2.1.4
SKM2020.146.SKTST

A.A.7.1.4

SKM2020.138.LSR

A.A.8.2.2.2.2.8

A.A.8.2.1.2.2

SKM2020.129.LSR

A.A.14.1.2

SKM2020.127.LSR A.A.8.2.2.1.2.2.; A.A.8.2.2.2.2; A.A.8.3.2.1.2.2 og A.A.8.3.2.2.2.2.
SKM2020.122.BR A.A.10.2.2.1. og A.A.10.2.2.3.
SKM2020.116.BR A.A.8.2.2.1.2.5
SKM2020.109.SKTST

A.A.7.1.4

SKM2020.81.HR A.A.9.5.1.2
SKM2020.73.ØLR A.A.8.3.2.2.2.1 og A.A.8.3.2.2.2.4
SKM2020.57.VLR  A.A.8.2.1.2.1
SKM2020.53.ØLR A.A.14.1.1, A.A.14.1.2 og A.A.14.2
SKM2017.467.ØLR A.A.7.3.1
SKM2020.17.SANST A.A.12.1
SKM2020.160.BR A.A.12.3
SKM2020.156.BR A.A.12.3
SKM2020.153.BR A.A.13.4
SKM2020.163.BR A.A.13.4
SKM2020.117.BR A.A.13.8
SKM2020.118.BR A.A.13.8
SKM2020.86.SANST A.A.13.11
SKM2020.61.BR A.A.11.2.2
SKM2020.37.HR A.A.11.2.7

 Oversigt over udtalelser fra Folketingets ombudsmand

FOU-nr.

Afsnit

FOU nr. 2020.11

Partsaktindsigt hos Skattestyrelsen, A.A.6.2.2.2.5, A.A.6.2.2.2.6, A.A.6.2.2.2.8 

FOU nr. 2020.17

A.A.6.2.2.3.1

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.