Når du kører og fragter ting for andre lejlighedsvis, fx via TagDetMed, skal du betale skat og evt. moms af indtægten. Det gælder uanset, hvordan det er formidlet.

Ved opgørelsen af indtægten kan du fratrække de udgifter, der er forbundet med kørslen.

Du skal betale skat af den indtægt, du får, hvis du kører fragtkørsel eller budkørsel.

Du skal føre regnskab over dine indtægter og udgifter ved fragtkørslen. Hvis Skattestyrelsen beder om det, skal du indsende dit regnskab.

Skriv din forventede indtægt fratrukket dine udgifter i felt 250 på forskudsopgørelsen og din endelige indtægt fratrukket udgifter i rubrik 20 på årsopgørelsen.

Sådan retter du årsopgørelsen:

  1. Log på TastSelv.
  2. Tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
  3. Indtast indtægten fratrukket udgifter i rubrik 20. 
  4. Tag stilling til, om der er andre oplysninger, du skal rette. 
  5. Tryk Næste og derefter Godkend.
  6. Du vil få vist en kvittering og kan se din årsopgørelse.

Hvis du har problemer med at logge på eller har spørgsmål, så er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står her på siden.

Du kan fratrække de udgifter, der knytter sig til fragtkørslen. Udgifter, der knytter sig til din egen brug af bilen, kan du ikke trække fra.

Gem kvitteringer som dokumentation

For at du kan fratrække udgifterne ved fragtkørsel, skal du kunne dokumentere dem. Det gør du ved at gemme kvitteringer (bilag) på alle dine udgifter for hele indkomståret.

Fradrag for udgifter til drift og vedligeholdelse

Du kan få fradrag for den del af dine udgifter til drift og vedligeholdelse af bilen, der knytter sig til fragtkørslen. Det gør du ved at opgøre den forholdsmæssige del, som fragtkørslen udgør af årets samlede kørsel. Det vil sige, at hvis fragtkørslen udgør 20 % af den samlede årlige kørsel, vil du kunne fratrække 20 % af dine udgifter til løbende vedligeholdelse, benzin, grøn ejerafgift, forsikring mv.

Fradrag for årets skønnede værditab

Du kan få fradrag for en forholdsmæssig del af årets skønnede værditab på bilen. Den forholdsmæssige del opgøres som fragtkørslens del af den samlede kørsel i bilen.

Du kan ikke afskrive på bilen efter reglerne i afskrivningsloven - det kan man kun, hvis der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed.

Før en kørebog

Den forholdsmæssige del, som du kan fratrække, skal du kunne dokumentere ved at føre en kørebog.

I kørebogen skal du notere bilens kilometerstand ved indkomstårets begyndelse og ophør, og kilometerstanden ved fragtkørslens start og ophør.

Hent eksempel på en kørebog

Du kan ikke fratrække underskud

Du kan ikke trække underskud fra. Det vil sige, at hvis dine årlige udgifter overstiger dine årlige indtægter, skal du skrive 0 kr. på din årsopgørelse.

Man kan kun trække underskud fra, hvis der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed.

Hvis indtægten for den lejlighedsvise fragtkørsel overstiger 50.000 kr. inden for en periode på 12 måneder, skal du momsregistreres og betale moms. Ved du allerede fra første fragtkørsel, at du kommer over de 50.000 kr., skal du momsregistreres og betale moms fra start.

Når du er momsregistreret, skal du skrive indtægten eksklusive moms fratrukket udgifter på din årsopgørelse.

Du bør samtidigt overveje, om indtægterne for fragtkørslen betragtes som en virksomhed. Det har nemlig betydning for, hvordan du betaler skat af indtægterne.

Læs om hobbyvirksomhed og erhvervsmæssig virksomhed

Registrer dig for moms (indberet.virk.dk)

Ikke momsfradrag på personbiler

Som udgangspunkt kan du ikke få fradrag for moms på anskaffelse og drift af personbiler (hvidpladebiler).

Læs om de mere specifikke fradragsregler (Den juridiske vejledning)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.