Endvidere er der i henhold til KSL § 2, stk. 1, litra j, begrænset skattepligt for lønindkomst erhvervet om bord på skibe med hjemsted her i landet. Dette gælder uanset, hvor skibet er i fart.
►TfS 2000, 443 ØLD medførte begrænset skattepligt for filippinske søfolk, da der var tale om et dansk skib med hjemsted her i landet. Der var tale om et skib registreret på Bahamas, men ejet af et dansk kommanditselskab, hvor der var indgået en managementaftale med et dansk selskab. Bemandingen blev af selskabet overladt til en filippinsk bemandingsagent. Landsretten bemærkede, at det var afgørende, om skibet have en sådan reel tilknytning til Danmark, at det måtte anses for at have hjemsted her, og efter en samlet bedømmelse var det tilfældet. Dommen er appelleret.◄