Navn:Camilla Mikkelsen
Virksomhed:Finanstilsynet
Adresse:Strandgade 29
Postnr.:1401
By:København K
Email:ministerbetjening@ftnet.dk
Angiv email igen::ministerbetjening@ftnet.dk
Høringssvar:Finanstilsynet har ikke bemærkninger til høring over udkast til styresignal. Se vedlagte bilag.

Navn:Annette Pia Andersen
Virksomhed:Erhvervsstyrelsen
Adresse:Langelinie Allé 17
Postnr.:2100
By:København Ø
Email:hoering@erst.dk
Angiv email igen::hoering@erst.dk
Høringssvar:Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) vurderer, at udkastet ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og har dermed ikke yderligere kommentarer. Se vedlagte bilag.

Navn:Jesper Kiholm
Virksomhed:Skatterevisorforeningen
Adresse:Toldbuen 2
Postnr.:4700
By:Næstved
Email:Jesper.Kiholm@SKTST.DK
Angiv email igen::Jesper.Kiholm@SKTST.DK
Høringssvar:Skatterevisorforeningen har ikke bemærkninger til udkast til styresignal. Se vedlagte bilag.

Navn:Jeppe Steen Sørensen
Virksomhed:Geodatastyrelsen
Adresse:Lindholm Brygge 31
Postnr.:9400
By:Nørresundby
Email:GST@gst.dk
Angiv email igen::GST@gst.dk
Høringssvar:Geodatastyrelsen har ikke bemærkninger til udkast til styresignal. Se vedlagte bilag.

Navn:Lone Nielsen
Virksomhed:Ankestyrelsen
Adresse:Teglholmsgade 3
Postnr.:2450
By:København
Email:lsekr@ast.dk
Angiv email igen::lsekr@ast.dk
Høringssvar:Ankestyrelsen har ingen bemærkninger til udkast til styresignal. Se vedlagte bilag.

Navn:Bo Sandberg
Virksomhed:Dansk Industri
Adresse:H. C. Andersens Blvd. 18
Postnr.:1553
By:København
Email:dibyggeri@DI.DK
Angiv email igen::dibyggeri@DI.DK
Høringssvar:Dansk Industri har ingen bemærkninger til udkast til styresignal. Se vedlagte bilag.

Navn:Trine Rex Christensen
Virksomhed:Landbrug & Fødevarer
Adresse:Axeltorv 3
Postnr.:1609
By:København V
Email:trch@lf.dk
Angiv email igen::trch@lf.dk
Høringssvar:Landbrug & Fødevarer har ingen bemærkninger til selve styresignalet, men finder, at ændringer af den karakter, som fremgår af styresignalet, bør ske ved lov. Se vedlagte bilag.

Navn:Maria Eun Elkjær
Virksomhed:FSR – danske revisorer
Adresse:Kronprinsessegade 8
Postnr.:1306
By:København
Email:mel@fsr.dk
Angiv email igen::mel@fsr.dk
Høringssvar:Se vedlagte bilag.

Navn:Johannes Skouenborg Rolskov
Virksomhed:Landbrugsstyrelsen
Adresse:Pioner Allé 9
Postnr.:6270
By:Tønder
Email:mail@lbst.dk
Angiv email igen::mail@lbst.dk
Høringssvar:Landbrugsstyrelsen har ikke umiddelbart bemærkninger til udkast til styresignal. Se vedlagte bilag.

Navn:Susanne Bager
Virksomhed:Danske Advokater
Adresse:Vesterbrogade 32
Postnr.:1620
By:København V
Email:mail@danskeadvokater.dk
Angiv email igen::mail@danskeadvokater.dk
Høringssvar:Se vedlagte bilag.