åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.B.2. Fradrag for udgifter ved arbejde i udlandet" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
 
Ved arbejde i udlandet kan der indrømmes fradrag for udgifter til kost og logi, befordring, fagligt kontingent, A-kassebidrag og efterlønsbidrag ►efter de samme regler som gælder ved arbejde i Danmark.◄►Indtil 31/12 1999 gav Ligningsrådet en særlig anvisning for fradrag for arbejde i udlandet, det såkaldte udlandssatsfradrag (svarende til satsen for skattefri rejsegodtgørelse) og udlandsstandardfradrag (svarende til satsen for eksportmedarbejderfradraget). Udlandssatsfradraget blev fortrinsvis brugt af personer, der ikke opfyldte reglerne om skattefri rejsegodtgørelse/fradrag i ligningsloven, og udlandsstandardfradraget af personer, der ikke kunne anses for eksportmedarbejdere. Anvisningerne for disse fradrag i TSS-cirkulære nr. 1999-07 fandt anvendelse til og med d. 31/12 1999. Ligningsrådet har ikke anvist fradrag for 2000, og med ophævelsen af TSS-cirkulære nr. 1999-07 er der således ikke længere mulighed for at tage udlandssatsfradrag og udlandsstandardfradrag. Såfremt man er på rejse eller er eksportmedarbejder i ligningslovens forstand, kan de tilsvarende fradrag i ligningsloven som nævnt lige ovenfor anvendes.
 
De nærmere regler for fradrag ved arbejde i udlandet fremgår af A.F.◄ Hvad angår fradragenes behandling ved skatteberegningen henvises til afsnit D.C.3.
 
Arbejdsgivernes ElevrefusionVedrørende spørgsmålet om, hvorvidt diverse tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion i forbindelse med elevers praktikophold i udlandet kan anses for indkomst optjent i udlandet, og dermed kan indgå i beregningerne for fradrag ved arbejde i udlandet, henvises til TfS 1999, 584.