åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A.2 Fradrag i bruttoindkomsten" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
SL § 6 indeholder hovedreglen for, hvilke udgifter, der kan fratrækkes ved beregningen af den skattepligtige nettoindkomst.