åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A.2.8 Tab på udlån, kaution m.v." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
Erhvervsdrivende personer vil i visse tilfælde kunne fradrage tab på udlån og finansiering og tab, som er opstået ved kaution eller anden sikkerhedsstillelse. Fradragsretten afhænger af, om tabet er lidt i forbindelse med penge- eller vederlagsnæring KGL § 17, eller - hvis dette ikke er tilfældet - om tabet er fradragsberettiget ud fra et driftsomkostningssynspunkt.