Ved afståelse tænkes først og fremmest på almindeligt frit salg. Afståelsessummen er salgssummen med tillæg af udgift til aktieafgift (ophævet med virkning fra 1. okt. 1999) og evt. købsprovision samt forbundne advokat- og revisorudgifter.
Et salg anses for sket på aftaletidspunktet. Dette gælder, uanset om betalingen først sker senere, og uanset om parterne har aftalt, at overdragelsen juridisk og skattemæssigt først skal finde sted samtidig med betalingen, se . For aktier, der er handlet på børsen, vil det normalt være børsnotaens dato, der lægges til grund.
I TfS 1993, 221 , at en person, som var indrømmet en tidsbegrænset salgsret til en aktiepost til en på forhånd fastlagt kursberegningsregel, og som havde fået bankgaranti for salgssummens betaling, ikke havde afstået sin aktiepost ved salgsrettens indrømmelse, men først på det tidspunkt, hvor han påberåbte sig salgsretten. TfS 1995, 118 . Aktietildeling i forbindelse med et påtænkt indlånsarrangement i et pengeinstitut med en bindingsperiode på 3 år blev af anset for et salg på tidspunktet, hvor aktierne endeligt og ubetinget måtte anses for tildelt kunden. Se endvidere TfS 1996, 381 LSR.