Dato for offentliggørelse
07 Jun 2022 13:35
Serienummer
E nr. 188
Resumé

Denne vejledning fortæller, hvordan alternative behandlere og andre sundhedspersoner skal opgøre deres moms og lønsumsafgift, og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at være momsfritaget.

Hvad er nyt?

Opdatering af regler om uddannelseskrav

ISBN-nummer
978-87-417-0777-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen