Dato for offentliggørelse
27 Jun 2012 09:29
Serienummer
E nr.188
Resumé

Denne vejledning fortæller, hvordan alternative behandlere og andre sundhedspersoner skal opgøre deres moms og lønsumsafgift, og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at være momsfritaget.

Hvad er nyt?

Afsnittet om e-læring og selvstudier er blevet opdateret efter gældende regler.

Gyldig til
10. oktober 2017
ISBN-nummer
978-87-7121-490-1
Pdf-udgave
E188_2_2.pdf