Dato for offentliggørelse
03 Oct 2022 08:13
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og til dels den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (13.6):

I afsnit 8.3. Optjente feriepenge - generelt er det præciseret hvordan feriepenge indberettes for funktionærer, der forlader arbejdsmarkedet.

I afsnit 8.3.5 Registrerede feriekasser og administrative feriepengeudbetalere er listen over administrative feriepengeudbetalere opdateret.

I afsnit 8.4 Personalegoder mv. er felt 53 blevet præciseret da medie-/radiolicens er ophørt pr. 31. december 2021, men feltet stadig kan anvendes, hvis du betaler for dine ansattes lignende indhold, fx abonnementer til betalingskanaler mv.

I afsnit 16. Grønlandsskat er det blevet præciseret hvad der skal indberettes på det se-nr., der er registreret for indeholdelse af grønlandsskat. 

ISBN-nummer
978-87-417-0790-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen