Dato for offentliggørelse
02 Feb 2017 08:02
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

 1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
 2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
 3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (7.2)

Indtægtsarter til felt 14
Indtægtsarterne 19 og 22 vedr. uddannelsesydelse er udgået.

Fri kost og logi (felt 21)
Vejledningen er ajourført med satser for 2017.

Løntimer (felt 200 og 220)
Vær opmærksom på, at kryds i felt 220 ikke kan indberettes sammen med en Rettelsesmarkering (R-markering). I tilfælde af rettelser, hvor der indgår beløb i felt 13 og kryds i felt 220, skal der ske præcis periodisering.


Der er tilføjet to nye eksempler og supplerende vejledning for, hvornår der skal indberettes 0 timer og ét eksempel på, hvornår der indberettes kryds i felt 220 - tilføjelserne er nedenfor fremhævet med kursiv:

Ad 2. Du skal ikke opgøre løntimer, men indberette 0 i antal når...

 • den ansatte optjener feriesygedagpenge, når der udbetales sygedagpenge efter dagpengesatsen under sygdom (fordi feriesygedagpengene også skal indberettes i felt 13 AM-bidragspligtig A-indkomst)
 • den ansatte får betaling for "ikke afholdte feriefridage",
 • den ansatte får udbetalt overskydende søgnehelligdags-opsparing
 • den ansatte (funktionær) får tildelt feriegodtgørelse ved fratrædelse 
 • den ansatte ikke afholder, men får "den 6 ferieuge" udbetalt
 • den ansatte får diverse tillæg - fx bonus, aften- og nattillæg, weekendtillæg eller skifteholdstillæg,
 • du foretager rettelser af lønnen i felt 13, uden at løntimerne skal rettes.

Du skal kun indberette 0, hvis indberetningen ovenfor sker alene. Når løn og en af ovenstående ydelser er slået sammen  i indberetningen, skal du indberette sædvanligt timetal for lønnen.

Ad 3. Du skal sætte kryds i felt 0220 Ingen forhold mellem løn og timer når...

 • du ikke kan opgøre antallet og ikke skal indberette 0 i antal, fx
  • når du ikke aflønner for et antal timer, og der er aftalt en fast pris for opgavens udførelse - fx bestyrelseshonorar
  • når du aflønner som ren provision - fx sælgere, fiskere og taxachauffører

Der er indsat et nyt afsnit 16. Grønlandsskat
Se særligt om nye fradragsregler for pensionsopsparing.

Afsnittet er under udarbejdelse.

Tidligere afsnit 16. Landekoder er flyttet til afsnit 17. Landekoder

Hvad var nyt i forrige version (7.1):

I afsnit 0. Nyhedsbrev er der disse overskrifter:
Kort og godt - de væsentligste ting at huske om forskellen på indberetning til 2016 og 2017

Frister for indberetning til eIndkomst, når indberetningen skal have virkning på medarbejderens 2016-årsopgørelse fra SKAT:

Sådan kan du få besked, når der er nyheder om eIndkomst

I afsnit 8.2. er der tilføjet ekstra beskrivelser for de nye pensionsfelter 147 og 148. Det er for felt 200 nævnt, at feltet indtil videre kan indberettes for perioder til og med juni 2017.

Spørgsmål til vejledningen, bedes stilet til eindkomst.proces@skat.dk

ISBN-nummer
978-87-417-0011-3