Dato for offentliggørelse
30 May 2017 09:26
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (7.5)

Afsnit 0. Nyhedsbrev
Afsnittet om indberetning af uddelinger fra fonde er omskrevet, så det fremgår mere tydeligt, at det er fondens fradragsret for uddelingen, der er afgørende for, hvordan der skal indberettes.

Tilsvarende er ændret i Afsnit 8.4 om felt 38, hvor uddelingerne skal indberettes.

Hvad var nyt i forrige version (7.4):

I afsnit 0 er der disse nye punkter: 
Undlad at tilbageføre korrekte indberetninger. 
Indberetning fra fonde og foreninger som følge af ændring af Skattekontrollovens § 7 B, stk. 1.
R-markering afskaffes omkring 6.11.2017

I afsnit 8.4 Ofte brugte felter, vedr. felt 38:Der er tilføjet beskrivelse af indberetning jf. Skattekontrollovens § 7 B, stk. 1, i anledning af ændring af SKL vedr. indberetning fra fonde mv. Der er tilføjet to nye indtægtsarter: 99 og 100.

I afsnit 12. Nulangivelse, er dette tilføjet:
Hvis du har indberettet for en måned, og derefter tilbagefører det du har indberettet, uden at indberette nye oplysninger, så skal du også indberette en nulangivelse for måneden.  Ellers er der ikke indberettet for måneden.

ISBN-nummer
978-87-417-0054-0