Dato for offentliggørelse
03 Jul 2017 11:09
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (7.6)

Afsnit 0. Nyhedsbrev:

Den mailadresse der hidtil har været oplyst, har desværre vist sig at være forkert: Den rigtige adresse er eIndkomst.proces@skat.dk

Ingen indberetningspligt for skattepligtig erkendtlighed til studerende i praktik.

Afsnit 8.9 Ydelsesrefusion:
Generel ajourføring. Har kun betydning for offentlige myndigheder, der er berettiget til ydelsesrefusion fra staten. 

Hvad var nyt i forrige version (7.5):

Afsnit 0. Nyhedsbrev
Afsnittet om indberetning af uddelinger fra fonde er omskrevet, så det fremgår mere tydeligt, at det er fondens fradragsret for uddelingen, der er afgørende for, hvordan der skal indberettes.

Tilsvarende er ændret i Afsnit 8.4 om felt 38, hvor uddelingerne skal indberettes

ISBN-nummer
978-87-417-0061-8