Dato for offentliggørelse
21 Jan 2022 10:45
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og til dels den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (13.2):

I afsnit 0. Nyhedsbrev er indsat frister for indberetninger til Årsopgørelsen 2021.

I afsnit 8.4 personalegoder mv., er der tilføjet beløbsgrænser for 2022 for personalegoder, hvor beløbene reguleres efter personskattelovens § 20. Det samme gælder for Skatterådets satser for 2022 for fri kost og logi.

Nyt i forrige version (13.1)

Afsnit 14.1 Regulering af offentlige ydelser er omskrevet, og der er foretaget en række præciseringer fx hvornår der er tale om brutto- eller nettoreguleringer af offentlige ydelser.

ISBN-nummer
978-87-417-0754-9
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen