Dato for offentliggørelse
16 Dec 2022 13:09
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

 1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og til dels den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
 2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
 3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (13.8):

  I afsnit 0. Nyhedsbrev er indsat frister for indberetninger til Årsopgørelsen 2022.

  I afsnit 8.4 personalegoder mv., er der tilføjet satser for 2023 for personalegoder. Det samme gælder for Skatterådets satser for 2023 for fri kost og logi.

  Der er indsat nyt afsnit 20.2 Slutafregning om indberetning af slutafregning af coronastøtte. Afsnittet henvender sig til offentlige myndigheder der udbetaler corona hjælpepakker. 

  I afsnit 8.6 B-indkomst og øvrige felter og afsnit 8.7 Indtægtsarter er det tilføjet, at felt 37 kan anvendes med indtægtsart 70 og 71.   

  Nyt i forrige version (13.7):

  I afsnit 8.7 Indtægtsarter er "Arbejdsudleje - leje af udenlandsk arbejdskraft" med indtægtsart 132 tilføjet til oversigten over indtægtsarter.   

  ISBN-nummer
  978-87-417-0991-8
  Ansvarlig styrelse
  Skattestyrelsen