Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA).

Historikskema

Indhold

Indgåel-
ses
dato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-
trædelse

Bemærk-
ninger

TIEA

12.11.2012

 -

-

BKI nr. 6 af 29. april 2014

28.12.2013

Virkning skatteperioder der begynder på eller efter 28.12.2013

Straffesager 28.12.2013

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Panama har med virkning fra 1. juli 2017 tiltrådt ændringsprotokollen til OECD´s og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3.