Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA).

Historikskema

Indhold

Indgåel-
ses
dato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-
trædelse

Bemærk-
ninger

TIEA

6. september 2013

 -

-

BKI nr. 8 af 29. april 2014

11.04.2014

Virkning 01.01.2015

Skattestraffesager 11.04.2014

Qatar har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. januar 2019. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.