Blanketnr.
05.003
Formål med blanketten

Blanketten anvendes af de juridiske personer, som har tilladelse til at efterforske eller indvinde kulbrinter i den danske undergrund. Den indkomst, som skal oplyses via blanketten, er den særskilte indkomst vedrørende kulbrinteaktiviteter, som skal opgøres efter kulbrinteskattelovens kap. 2.

Indsendelsesfrist er 1. maj 2023.

Skattestyrelsen
Store Selskaber
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Elektronisk indsendes til: kulbrinte@sktst.dk

PDF-udgave

Hent Excel-blanket

Excel 2022

2021   2020   2019    2018    2017    2016    2015 

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen