Blanketnr.
03.012
Formål med blanketten

Denne blanket skal udfyldes af velgørende organisationer, der er godkendt efter ligningslovens § 8 A og/eller § 12, stk. 3.

Du skal skrive disse oplysninger i blanketten:

  • antallet af gavegivere, som har givet en gave på mindst 200 kr.
  • antallet af kontingentbetalende medlemmer
  • det samlede gavebeløb
  • de samlede løbende ydelser
  • det samlede beløb fra udenlandske donationer
  • beløb anvendt efter formålsparagraffen
  • årlig bruttoindtægt
  • formue.

Du skal sende blanketten senest den 31. maj i det efterfølgende år.

Læs mere i bekendtgørelsen

Fristen for at indsende gaveskema for kalenderåret 2021 er udløbet.
Der åbnes for modtagelse af gaveskemaer for kalenderåret 2022 medio januar 2023.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen