Blanketnr.
29.020
Formål med blanketten

Blanketten anvendes af virksomheder, som på grund af fejl har angivet for lidt eller for meget i afgift i den ordinære punktafgiftsangivelse.

Vær opmærksom på: Hvis ændringen vedrører flere perioder, skal ændringen fordeles på disse perioder (periodisering).

Hvis du har mange rettelser, kan du bruge dette Excelark

Digital løsning

Link til blanketten

PDF-udgave

Hent blanket 29.020

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen