Blanketnr.
13.013
Formål med blanketten

Blanketten skal anskaffes af bruger og kan udleveres af Toldvejledningen.

Meddelelse til andre EU-toldmyndigheder af oplysninger om midlertidigt udførte varer i den tresidede procedure under passiv forædling for at opnå hel eller delvis fritagelse for afgifter for forædlings produkter.

PDF-udgave

Hent blanket 13.013 med eksempel

Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen