Dato for offentliggørelse
02 Jun 2009 15:39
Serienummer
P nr. 15
Resumé
Denne pjece handler om erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom, herunder også om forældreudlejning/forældrekøb.
Hvad er nyt?
Der er i denne version udelukkende rettet i afsnittet om 'Særlige regler for mindre udlejningsejendomme, der bebos af én eller flere ejere'.
ISBN-nummer
978-87-7059-650-3