Afgift af spiritus fremgår af lovbekendtgørelse nr. 564 af 3. august 1998 om afgift af spiritus m.m. som ændret ved lov nr. 166 af 24. marts 1999, lov nr. 380 af 2. juni 1999, lov nr. 947 af 20. december 1999,► lov nr. 165 af 15. marts 2000◄ ►og lov nr. 1029 af 22. november 2000◄.

Afgiften af spiritus blev indført i 1887. Den nuværende lov om afgift af spiritus m.m. - lov nr. 153 af 6. maj 1980 - trådte i kraft den 1. januar 1980. Loven er siden ændret flere gange bl.a. som følge af tilpasningen til EUs bestemmelser, jf. lov nr. 1017 af 19. december 1992, idet afgiften er omfattet af de EU-harmoniserede punktafgifter, se A.15.

Der er i medfør af loven udstedt en bekendtgørelse - ►nr. 1098 af 12. december 2000◄ - om sikkerhedsstillelse, banderolering, lister over EU-handel og registreringsoplysninger. I vejledningen omtales denne som bekendtgørelsen eller bek.