Dato for offentliggørelse
03 Jan 2019 15:04
Serienummer
E nr. 243
Resumé

Denne vejledning er til virksomheder, som er registreret efter registreringsafgiftsloven (også kaldet selvanmeldere).

Vejledningen opdateres i øjeblikket.

Derfor henviser vi til Den juridiske vejledning, hvor du kan finde retningslinjer for:

Gyldig til
8. oktober 2020
ISBN-nummer
978-87-417-0449-4
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Pdf-udgave
Værdifastsættelse-af-køretøjer-v.1.5.pdf