Du skal betale AM-bidrag af din bruttoløn, mens du betaler skat af det beløb, der er tilbage, når bidragene er betalt.

Arbejder du i udlandet, og er arbejdslandet efter en dobbeltbeskatningsaftale indgået mellem arbejdslandet og Danmark tillagt retten til at beskatte din lønindkomst, vil der være mulighed for lempelse både af den danske skat og af AM-bidraget, enten efter en dobbeltbeskatningsaftale eller efter nationale lempelsesregler.