Ret din indberetning eller betaling

I TastSelv Erhverv kan du rette tidligere momsindberetninger. Finder du fejl i en indberetning, skal du rette, så hver periode har de rigtige momstal.

 1. Vælg Indberet moms og lav en ny indberetning med de rigtige tal. 
 2. Vælg Godkend.
 3. Du får nu vist et nyt kvitteringsbillede, hvor du kan se, hvor meget du skal betale eller have tilbage. Hvis du skal betale moms, vil der fremgå en betalingslinje (identifikationslinje) af kvitteringen. Denne betalingslinje kan du bruge i din netbank. Du kan også vælge Betal i bunden af kvitteringen og betale med Mobile Pay eller Dankort. Hvis du skal have moms tilbage, vil momsen blive udbetalt til virksomhedens NemKonto. Du kan betale med netbank, via Leverandørservice, Visa/Dankort eller Mobile Pay.
 4. Log af TastSelv.

Du har nu rettet din moms. Du kan rette din indberetning ind til kl. 16.00 samme dag. Efter kl. 16.00 er der en anden procedure - læs mere om det længere nede på siden.

Du kan kun indberette din moms 1 gang. Den sidste momsindberetning vil være gældende. Du kan se den gældende indberetning under Tidligere indberettet i menuen til venstre.

Når du opdager en fejl efter kl. 16 den dag, du har indberettet moms, skal du lave en rettelse:

 1. Vælg Moms.
 2. Vælg Momsindberetning.
 3. Vælg Se tidligere indberetninger.
 4. Vælg den periode du vil rette og klik på Ret indberetning.
 5. Indtast enten i feltet Ændring eller i feltet Resultat og tryk Godkend.
 6. Du får nu vist et kvitteringsbillede, hvor du kan se, hvor meget du skal betale eller have tilbage. Du kan betale med Netbank eller Leverandørservice. Er virksomheden tilmeldt Leverandørservice, kan du fortsætte til betaling ved at klikke på Fortsæt. Ønsker du at betale via Netbank, skal du kopiere Identifikationslinjen til netbank over i din netbank.
 7. Indtast dine ændringer og tryk Godkend.
 8. Du får nu vist et kvitteringsbillede, hvor du kan se, hvor meget du skal betale eller have tilbage. Du kan betale med Netbank eller Leverandørservice.
 9. Log af TastSelv Erhverv.

Du har nu rettet din moms.

Virksomheden får resultatet med det samme og kan i samme arbejdsgang rette et eventuelt betalingstræk til Leverandørservice og se hvilke beløb, der vil blive sendt til virksomhedens Skattekonto. Se hvordan du retter betalinger via Leverandørservice i foldeteksten længere nede.

Hvis du har indberettet en negativ momsangivelse, kan du ikke rette på perioden, så længe vi sagsbehandler din negative angivelse. Hvis du har rettelser til den negative angivelse, som du vil have med i sagsbehandlingen, kan du sende en besked via funktionen Send besked til os i TastSelv Erhverv på skat.dk.

Hvis vi tidligere har rettet en periode, kan virksomheden eller revisoren ikke længere rette denne periode.

Vær opmærksom på, at rettelser, du tidligere har foretaget via blanket eller brev til os, ikke er synlige på kvitteringer i TastSelv Erhverv. Tallene i kolonnen Tidligere indberettet er derfor opgjort uden indregning af rettelser, du tidligere har foretaget via de tidligere manuelle processer. Der er alene tale om en begrænsning i visningen i TastSelv Erhverv.

Vi har registreret de rettelser, du tidligere har foretaget via blanket, og du skal derfor ikke taste dem igen. Men det er vigtigt, at hvis du tidligere har rettet en momsangivelse via blanket 31.009/e-blanket, og du nu har yderligere rettelser til samme momsangivelse, alene benytter muligheden for at indtaste den nye difference i kolonnen Ændring.

Kolonnen Resultat bliver ligeledes opgjort uden indregning af rettelser, du tidligere har foretaget på blanketter. 

 1. Log på TastSelv Erhverv.
 2. Vælg Øvrige indberetninger.
 3. Vælg Betalinger via leverandørserviceaftale.
 4. Vælg Ret indbetaling ud for den betaling, du vil rette.
 5. Indtast dine ændringer i Nyt beløb til betaling og Ny træk dato.
 6. Vælg Godkend.

Du har nu rettet din betaling.

Du kan ændre i ventende betalingstræk frem til kl. 16 på bankdagen før trækdatoen. Du skal henvende dig til din bank, hvis du ønsker at ændre din betaling senere end dette tidspunkt.

Vælger du en trækdato, som ikke er en bankdag, flytter systemet automatisk trækdatoen til den førstkommende bankdag derefter.

Vær opmærksom på, at vi ikke kan ændre dine ventende betalingstræk. 

Vi kan kun forhøje din momsansættelse, når der er gået mere end 3 år fra det tidspunkt, hvor momsen eller afgiften skulle være angivet, hvis du selv ønsker det.

Kun hvis den for lave angivelse skyldes grov uagtsomhed hos virksomheden eller en repræsentant for virksomheden, kan Skattestyrelsen gennemføre en sådan ændring på eget initiativ.

Når der er gået 3 år fra det tidspunkt, du skulle have indberettet momsen, kan vi kun ændre den under følgende betingelser:

 • Indberetningen er foretaget efter en praksis hos Skattestyrelsen, der senere er blevet underkendt
 • Ændringen er en direkte konsekvens af en anden ændring af virksomhedens moms/afgift. Hvis virksomheden fx har momsfradrag i en forkert periode, og Skattestyrelsen derfor forhøjer momsen, så kan virksomheden tage fradraget i den korrekte periode, selv om fristen for at ændre denne er overskredet
 • Der foreligger særlige omstændigheder (se nedenfor).

Særlige omstændigheder, der kan medføre tilladelse til at ændre moms efter 3 år

Der skal være tale om udefrakommende forhold, som hverken virksomheden eller rådgiveren er skyld i, der begrunder, at du ikke tidligere har indberettet korrekt. Fx hvis andre har bedraget din virksomhed, eller hvis vi har begået en grov fejl, da vi skønnede din moms. Det kan også være, hvis du har været alvorlig syg og ude af stand til at indberette moms for de manglende perioder.

Det er ikke en særlig omstændighed, hvis du ikke vidste, at du skulle indberette moms, selvom du ikke har haft omsætning. Eller hvis du eller din rådgiver i øvrigt har misforstået reglerne eller har glemt et fradrag. Det er heller ikke en særlig omstændighed at være syg med stress.

Sådan søger du om tilladelse til at ændre din moms efter 3 år

Du skal skrive til os, hvis du vil søge om tilladelse til at få ændret din moms, selvom 3-årsfristen er udløbet.

I beskeden skal du begrunde og dokumentere den særlige omstændighed, der gjorde, at du ikke tidligere har indberettet.

Du skal også oplyse hvilken moms, der skal ændres, og hvad den skal ændres fra og til.

Vær opmærksom på, at vi kun i få tilfælde tillader at ændre momsen efter 3 år.

 1. Log på TastSelv Erhverv (er din virksomhed ophørt, skal du logge på med dit personlige MitID/NemID)
 2. Vælg Kontakt.
 3. Vælg Send besked til os.
 4. Vælg Moms, lønsum, told og punktafgifter.
 5. Vælg Moms.
 6. Vælg Rettelse af momsindberetning.
 7. Vælg Rettelse til indberetning - 3 år eller ældre.
 8. Skriv din besked
 9. Vedhæft dokumentation, og tryk på Send.

Hvis du ikke ønsker, at vi skal genoptage og ændre din ansættelse kan du bruge kontaktformularen til at underrette os om fejlen og årsagen til denne. 

Hvis du fortæller os om fejlen, og vi mener, at der er grov uagtsomhed, vil vi forhøje virksomhedens ansættelse.

Praksis for strafnedsættelse i bødesager (den juridiske vejledning)

Ekstraordinær varsling og ansættelse på Skattestyrelsens initiativ (den juridiske vejledning)

Ekstraordinær genoptagelse på borgerens/virksomhedens initiativ (den juridiske vejledning) 

Når der er gået 3 år fra det tidspunkt, hvor momsen skulle angives, kan den kun ændres under særlige omstændigheder.

Betingelserne for at ændre moms og afgifter efter 3-årsfristens udløb

Efter 3-årsfristens udløb kan moms og afgifter kun ændres, hvis:

 • indberetningen er foretaget efter en praksis hos Skattestyrelsen, der senere er blevet underkendt
 • ændringen er en direkte konsekvens af en anden ændring af virksomhedens moms/afgift. Hvis virksomheden fx har momsfradrag i en forkert periode, og Skattestyrelsen derfor forhøjer momsen, så kan virksomheden tage fradraget i den korrekte periode, selv om fristen for at ændre denne er overskredet
 • der foreligger særlige omstændigheder (se nedenfor).

Særlige omstændigheder, der kan medføre tilladelse til ændring efter fristens udløb

Der skal være tale om udefra kommende forhold, som ikke kan bebrejdes hverken virksomheden eller dens rådgiver, at der ikke tidligere er angivet korrekt. Det forhold, at virksomheden eller dens rådgiver har glemt et fradrag, har misforstået reglerne eller har bogført forkert, er ikke forhold, der kan begrunde en fravigelse af 3-årsfristen.

Tilladelse til genoptagelse

Hvis du vil søge om tilladelse til at få ændret virksomhedens ansættelse, selvom 3-årsfristen er udløbet, skal du skrive en besked til os.

I beskeden skal du oplyse hvilken afgift, der skal ændres, og hvad den skal ændres fra og til.

Du skal derudover oplyse, hvorfor du først ønsker at rette fejlen nu.

 1. Vælg Kontakt.
 2. Vælg Skriv til os.
 3. Vælg Moms, lønsum og EU-salg uden moms.
 4. Vælg Moms.
 5. Vælg Rettelse af momsindberetning.
 6. Vælg Rettelse til indberetning (3 år eller ældre).
 7. Skriv din besked og tryk på Send.

Ændringer vedrørende moms og afgifter (den juridiske vejledning)