Toldbevillingssystemet er et fælles EU-system, som giver dig mulighed for at håndtere virksomhedens toldbevillinger elektronisk.

Systemet kan bruges til at håndtere alle opgaver, der relaterer sig til toldbevillinger, der gælder nationalt eller går på tværs af flere lande i EU. Systemet omfatter 22 specifikke toldbevillinger.

Du kan se, hvordan du skal søge, under de enkelte bevillingstyper

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Toldbevillingsystemet kan håndtere alle opgaver, der relaterer sig til toldbevillinger, der gælder nationalt eller går på tværs af flere lande i EU. Du kan gøre følgende i systemet:

 • Oprette en ny ansøgning
 • Anmode om ændring af en bevilling
 • Anmode om tilbagekaldelse af en ansøgning eller bevilling
 • Anmode om annullering og suspension af en bevilling

Ansøgningsnummer/Bevillingsnummer

Når du henvender dig til Toldmyndigheden, skal du bruge det ansøgningsnummer eller bevillingsnummer, som du er blevet tildelt af systemet.

Oversigt over bevillingstyper i Toldbevillingssystemet
Navn Beskrivelse
EIR Bevilling til indskrivning i klarererens regnskaber
CCL Bevilling til centraliseret toldbehandling
SDE     Bevilling til forenklet angivelse
AWB     Bevilling til autoriseret bananvejer
SAS Bevilling til egen beregning
TST     Bevilling til midlertidig opbevaring
NB! Som følge af en overgangsordning skal denne fortsat søges via virk.dk, og holdes således udenfor toldbevillingssystemet.
CW1, CW2, CWP     Bevilling til hhv. offentligt toldoplag og privat toldoplag
IPO     Bevilling til aktiv forædling
OPO Bevilling til passiv forædling
EUS Bevilling til særlige anvendelsesformål
TEA  Bevilling til midlertidig import
ACE Bevilling til status som godkendt modtager med hensyn til EU-forsendelse

ACT
Bevilling til status som godkendt modtager med hensyn til TIR-proceduren
ACR     Bevilling til status som godkendt afsender med hensyn til EU-forsendelse
ACP     Status som autoriseret udsteder af beviser for den toldmæssige status som EU-varer
SSE Bevilling til særlig type segl
TRD Bevilling til forsendelsesangivelse med reduceret datasæt
ETD Bevilling til elektronisk transportdokument som toldangivelse
RSS Bevilling til fast rutefart
CGU Bevilling til samlet sikkerhedsstillelse
DPO Bevilling til betalingshenstand
CVA Forenkling af fastsættelsen af de beløb, der udgør en del af varernes toldværdi

Du kan få adgang til systemet, hvis du enten er i en virksomhed, eller hvis du er toldrepræsentant for en virksomhed. Du skal logge ind med virksomhedens NemID eller TastSelv-kode.

Hvis du selv er din virksomheds NemID-administrator, eller hvis du bruger virksomhedens TastSelv-kode til at logge ind med, har du fuld adgang og alle rettigheder i systemet. 

Hvis du har NemID-medarbejdersignatur eller er toldrepræsentant eller speditør for virksomheden, skal du tildeles rettigheder for at kunne ansøge gennem Toldbevillingssystemet. Virksomhedens NemID-administrator tildeler rettigheder til medarbejdere eller toldrepræsentanter via TastSelv Erhverv.

Læs om, hvordan du giver rettigheder til Toldbevillingssystemet

Herefter kan medarbejderen eller toldrepræsentanten logge på Toldbevillingssystemet med NemID. Medarbejderen eller toldrepræsentanten kan enten få tildelt en læserettighed eller en fuld rettighed. Med den fulde rettighed kan medarbejderen ansøge om toldbevillinger, svare på yderligere spørgsmål fra toldmyndighederne og mere.

Læs om, hvordan du logger på Toldbevillingssystemet

Log på og ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Når du er logget ind i systemet, møder du først forsiden, som du kan se på billedet herunder. Forsidens højre side viser anmodninger fra Toldstyrelsen, som der skal reageres på og ulæste meddelelser.

Øverst på siden findes menuen, som du finder på alle sider i Toldbevillingssystemet.

Selve forsiden er først relevant, når du har udfyldt en ansøgning, da det primært er kommunikationen mellem ansøger og Toldstyrelsen, du finder her. Forsiden i Toldbevillingssytemet

Menuen

Menuen øverst på siden giver følgende muligheder:

 • Ansøgninger: Her kan du starte nye ansøgninger og få et overblik over de eksisterende ansøgninger, der allerede er indsendt.
 • Bevillinger: Giver overblik over de bevillinger, der er blevet udstedt.
 • Kladde: Oversigt over de ansøgninger, der ikke er færdigudfyldt, men som er blevet gemt for at færdiggøre senere.
 • Meddelelser: Oversigt over de meddelelser, din virksomhed har modtaget.
 • Toldpræferencer: Her kan du vælge at tilføje en e-mail-adresse, hvis du ønsker at modtage en e-mail hver gang, der ligger en besked til dig i systemet. 

Ny ansøgning

Du starter en ansøgningsproces ved at trykke på Ansøgning og derefter Ny ansøgning. Bevillingstype

Medlemsland

Her skal du vælge hvilket medlemsland, du søger bevillingen i. Det vil typisk være Danmark.

Bevillingstype

Her skal du vælge, hvilken type bevilling, du gerne vil ansøge om.

Besluttende toldmyndighed

Skriv referencenummeret på toldmyndigheden. Er det Danmark, du søger i, skal du altid skrive DK004700.

Du kan søge efter andre toldsteders referencenumre, hvis du trykker på knappen Søg efter COL-nummer.

Ansøgningen

Udfyld ansøgningen

Ansøgningen er delt op i tre faneblade:

 1. Oplysninger om ansøger: Kontaktoplysninger på relevante personer.
 2. Generelle ansøgningsoplysninger: Oplysninger om hvilken bevilling, der søges om, og hvor den skal være gyldig.
 3. Specifikke ansøgningsoplysninger: Oplysninger om regnskaber og andet med særlig relevans for den specifikke bevilling.

OBS! Husk at udfylde alle obligatoriske felter på de tre faneblade før du trykker på send.

Felttyper

Når du udfylder ansøgningen, vil du støde på en række forskellige felttyper.

Tekstfelt

Normalt tekstfelt, der skal udfyldes med tekst.

Eksempel på tekstfelt 

Tekstboks

Denne tekstboks kan indeholde op til 500 ord.

Eksempel på tekstboks

Dropdown

Tryk i feltet og vælg den rigtige mulighed.

Eksempel på dropdown

Dropdown med flere muligheder

Ved denne type af dropdown-menuer kan du vælge flere muligheder. Eksempel på dropdown med flere muligheder

Tekstfelt med dropdown

I disse felter skal du skrive input, før valgmulighederne kommer frem. Eksempel på tekstfelt med dropdown

Tilføj- og sletknapper

Tilføj- og sletknapper
Ved nogle felter er det muligt at tilføje flere, fx hvis du har mere end et varenummer.

 Navigationsknapper

Navigationsknapper
I bunden af siden kan du trykke på de to knapper, der hjælper dig med at komme frem og tilbage mellem de forskellige faneblade i ansøgningen.

Når du bruger Toldbevillingssystemet, sker kommunikation mellem virksomheden og toldmyndigheden ved, at systemet sender beskeder (notifikationer) frem og tilbage.

Du skal oplyse en e-mail-adresse, hvis du ønsker at modtage en e-mail hver gang, der ligger en besked til dig i systemet. På den måde ved du, at du skal logge på systemet og tjekke din meddelelse. Vær opmærksom på, at der kun kan registreres én e-mailadresse pr. virksomhed, og at det kun er medarbejdere, som har begge de følgende rettigheder i TastSelv Erhverv, der kan indsætte og ændre denne e-mailadresse:

 • "Vedrørende alle typer"
 • "Vedrørende alle delegerede typer".

For at få adgang til at ændre i virksomhedens oplysninger og indsætte en e-mailadresse, skal du være logget på som "Economic Operator", når du vælger aktørtype: 

Billedet viser, hvordan du skal være korrekt logget på Toldbevillingssystemet for at kunne ændre i virksomhedens oplysninger og indsætte e-mailadresse.

Når du er logget ind i Toldbevillingssystemet, skal du gøre følgende:

 1. Klik på "Toldpræferencer" og herefter "Virksomhedens indstillinger".
 2. Indtast din e-mail, vælg sprog og klik "Ja" til at få tilsendt notifikationer. Du kan klikke på "Send e-mail til adresse" for at sikre dig, at registreringen lykkedes.
 3. Klik på "Gem".

Hvis ikke du ønsker at gøre brug af ovenstående e-mail funktion, er det vigtigt, at du regelmæssigt logger på og tjekker, om der er modtaget nye notifikationer i relation til din bevillingsansøgning.