Selskabsskat

Hvis dit selskab har overskud, når regnskabsåret er omme, skal du betale selskabsskat. Du kan 3 gange årligt betale en del af skatten forud som acontoskat. Her får du hjælp til, hvordan du gør.

De 3 dele

Vi har tredelt hjælpen. Start med del 1, og fortsæt derefter med del 2 og 3.