Alle anpartsselskaber, fx kommanditselskaber og interessentskaber, skal hvert år indberette deres regnskab og oplysninger om anpartshaverne. Du indberetter anparter via TastSelv Erhverv eller FTPs Gateway. FTPs Gateway er en krypteret forbindelse til filoverførsel.

På denne side kan du læse om:

 • Vælg mellem TastSelv Erhverv og FTPs Gateway
 • Dine frister
 • Indberetning via TastSelv Erhverv
 • Indberetning via FTPs Gateway
 • Sådan retter du fejl
 • Vejledninger og hjælp

Se driftslog for anparter

Log på og indberet anparter

Tilmeld pligten til at indberette anparter (virk.dk)

I dette skema kan du se forskellene på TastSelv Erhverv og FTPs Gateway (krypteret forbindelse til filoverførsel):

  TastSelv Erhverv FTPs Gateway
Størrelse på fil: 10 MB Ubegrænset
Filformat: Excel (via skabelon) Fast bredde-format
Test af fil: Nej Ja, 17. og 24. februar
Information om fejl: Kontakt fra Skattestyrelsen Digital fejlliste i FTPs Gateway
2-6 dage efter indberetning*
Behov for teknisk support: Nej Ja

*Indberetningerne bliver overført fra FTPs Gateway til Skattestyrelsen hver tirsdag og torsdag, og dagen herefter lægges fejllisten i gatewayen. Det betyder, at hvis du indberetter mandag, torsdag og fredag, får du fejllisten onsdag. Hvis du indberetter tirsdag og onsdag, får du fejllisten fredag.

Du kan se fejllister og kvitteringer i FTPs Gateway i 60 dage efter hver indberetning eller rettelse.

Læs mere om at indberette under Sådan indberetter du via TastSelv Erhverv og Sådan indberetter du via FTPs Gateway.

Du skal indberette anparter senest den 15. april i året efter det kalenderår, du indberetter for.

Kalenderår Indberetningsfrist Frist for nye oplysninger eller rettelser via TastSelv Erhverv og FTPs Gateway
2019 15. april 2020 11. november 2020
2018 15. april 2019 2. november 2019
2017 15. april 2018 1. november 2018

Husk at give anpartshaverne besked

Du har altid underretningspligt over for anpartshaverne. Det betyder, at du hvert år skal give alle anpartshavere besked om, hvad du har indberettet om dem. Det gælder også rettelser til årets indberetning.

Husk derfor at minde anpartshaver om at sikre, at de nye beløb fremgår af anpartshavers årsopgørelse.

Har du rettelser eller indberetninger efter fristen?

Har du rettelser eller indberetninger efter årets indberetningsfrist den 15. april, skal du kontakte Skattestyrelsen. Ring 72 38 02 10 eller send en mail til ekapital@sktst.dk.

Du indberetter via TastSelv Erhverv ved at overføre filen excel-skabelon for anparter.

Det er vigtigt, at du er særligt opmærksom på at udfylde disse 2 felter i excel-skabelonen korrekt:

 • antal anparter, som ejes af anpartshaverne
 • ejerstatuskode

Eksempel:
Kim og Else ejer sammen 5 anparter. Du skal udfylde 5 anparter ud for Kims cpr-nummer og 5 anparter ud for Elses cpr-nummer. Du må ikke dele anparterne ud mellem flere ejere, da anparterne automatisk bliver delt mellem anpartshaverne i TastSelv Erhverv.

Da anparterne ejes af to personlige ejere med cpr-nummer, skal du udfylde med ejerstatuskode 4 i feltet Ejerstatuskode.

Udfyld excel-skabelon til anparter

Sådan indberetter du via TastSelv Erhverv

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Kontakt i menuen i toppen af siden
 3. Vælg Skriv til os i menuen til venstre
 4. Vælg eKapital
 5. Vælg Øvrigt
 6. Vedhæft excel-skabelonen, skriv dit telefonnummer og tryk på Send

Du har nu indberettet anparter.

Læs mere om at indberette via TastSelv Erhverv

Indberetter du for andre?

Hvis du indberetter på vegne af andre, skal du være tilmeldt revisorordningen. Revisorordningen giver dig adgang til at indberette for den indberetningspligtige.

Du tilmelder dig revisorordningen i TastSelv Erhverv. Se guiden til at tilmelde dig revisorordningen.

FTPs Gateway er en krypteret forbindelse, hvor du overfører en indberetningsfil fra din computer eller server til Skattestyrelsen. Du skal kunne få teknisk support, hvis du vil indberette via FTPs Gateway. Du indberetter ved at åbne et hjælpeprogram (FTPs klient), logge på FTPs Gateway og overføre en indberetningsfil fra din computer.

Du skal sørge for 3 ting, før du kan indberette via FTPs Gateway:

 1. Tilmeld som bruger.
  Du skal tilmelde dig som bruger af FTPs Gateway. Du skal oplyse certifikat-nummeret fra din digitale signatur i tilmeldingen. Tilmeld dig som bruger af FTPs Gateway
 2. Installer FTPs klient.
  Du skal installere en FTPs klient på din computer eller server. En FTPs klient er et hjælpeprogram, som understøtter dataoverførslen fra dit til Skattestyrelsens it-system. Læs om installation af en FTPs klient.
 3. Opsæt FTPs klient.
  Du skal opsætte FTPs klienten, så den kan overføre til gatewayen. Læs om at opsætte en FTPs klient.

Når du har sørget for disse 3 ting, er du klar til at danne filen, teste filen og indberette.

Dan fil til indberetning

Du skal danne filen i fastbredde-format og overholde kravene til datastruktur. Har du tidligere indberettet via fysiske medier, er filformat og -struktur det samme. Der er ingen begrænsning på filens størrelse.

Husk at give filen et sigende navn, så du nemt kan finde din statusfil og eventuelle fejlliste i FTPs Gateway. Det skyldes, at filens navn bliver brugt som navn på statusfil og fejlliste. Fx anparter-2018-20022019 (anparter-indberetningsår-dato).

Se korrekt filformat og -struktur

Test din fil, inden du indberetter

Du kan teste din fil via FTPs Gateway 2 gange om året, så du kan rette eventuelle fejl, inden du indberetter.

Du overfører filen senest: Vi tester: Du får svarfil:
17. februar 18. februar 19. februar
24. februar 25. februar 26. februar

Du kan teste filen begge datoer, så du fx kan teste en fil igen, der havde fejl ved første test.

Læs mere om, hvordan du tester din indberetning

Sådan indberetter du via FTPs Gateway

 1. Åben FTPs klienten
 2. Log på FTPs Gateway med medarbejdersignatur eller virksomhedssignatur.
 3. Vælg mappen ANPA (anparter)
 4. Overfør indberetningsfilen til mappen.
 5. Afvent svarfil med status 3 i mappen Out.

Du har nu indberettet for anpartshaverne. Du kan se fejlkoder, kvitteringer og eventuelle fejllister i out-mappen i 60 dage. Læs mere om fejlkoder og kvitteringer.

Læs mere om at indberette via FTPs Gateway

Indberetter du for andre?

Hvis du indberetter på vegne af andre, skal du være tilmeldt revisorordningen. Revisorordningen giver dig adgang til at indberette for den indberetningspligtige.

Du tilmelder dig revisorordningen i TastSelv Erhverv. Se guiden til at tilmelde dig revisorordningen.

Hvis vi finder fejl i din indberetning, får du automatisk besked.

TastSelv Erhverv

Vi kontakter dig, hvis der er fejl i din indberetning. Du skal sende en rettet indberetning senest 14 dage efter, vi har kontaktet dig.

FTPs Gateway

Du modtager en fejlliste i FTPs Gateway i mappen out inden for 2-6 dage. Indberetningen bliver overført fra FTPs Gateway til Skattestyrelsen hver tirsdag og torsdag, og dagen efter lægges fejllisten i gatewayen. Det vil sige, at hvis du indberetter mandag, torsdag og fredag, får du fejllisten onsdag. Hvis du indberetter tirsdag og onsdag, får du fejllisten fredag.

Du skal rette fejlene senest 14 dage efter, du har modtaget fejllisten.

Du kan se fejllister og kvitteringer i FTPs Gateway i 60 dage efter hver indberetning eller rettelse.

Læs mere om, hvordan du retter fejl

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.