Når du som privatperson køber og sælger bitcoins eller anden kryptovaluta, anses det som hovedregel som spekulation. Det vil sige købt med henblik på at opnå fortjeneste ved et videresalg.

Derfor skal du også som hovedregel oplyse os om fortjenesten eller tabet på din årsopgørelse, når du sælger kryptovalutaen. Læs mere under Sådan oplyser du fortjeneste og tab.

Oplys om fortjeneste og tab på din årsopgørelse  

Click here for information in English

Oplys både fortjeneste og tab

Hvis du både har fortjeneste og tab ved dine handler, skal du som udgangspunkt oplyse fortjeneste fra dine salg i rubrik 20 og tab i rubrik 58 på din årsopgørelse. Du må ikke modregne tabet i fortjenesten.

Undtagelsesvis modregning af tab i fortjeneste

Hvis du i forvejen ikke har bitcoins, og du fx køber 10 bitcoins samtidig og sælger dem i flere omgange inden for samme indkomstår, må du gerne modregne tab i fortjeneste. Men det forudsætter, at du ikke køber nye bitcoins mellem dine salg.

Det betyder, at hvis du fx sælger 3 stk. med gevinst og 3 stk. med tab, skal du lave en nettoberegning. 

 • Har du en fortjeneste efter modregningen, skal du oplyse fortjenesten i rubrik 20 på din årsopgørelse.
 • Har du et tab efter modregningen, skal du oplyse tabet i rubrik 58 på din årsopgørelse.

Men køber du efterfølgende nye bitcoins, inden du sælger de sidste 4 stk. fra din oprindelige beholdning på 10, skal du ikke lave en nettoberegning. Du skal i stedet opgøre hver handel for sig ved at bruge FiFO-princippet.

Du kan ikke modregne tab i fortjeneste mellem forskellige slags kryptovalutaer købt i flere omgange og solgt i samme indkomstår.

Er du i tvivl, så kontakt os på 72 22 28 94. 

Sådan retter du årsopgørelsen

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
 3. Skriv årets fortjeneste i rubrik 20 (Anden personlig indkomst uden AM-bidrag).
 4. Skriv årets tab i rubrik 58 (Øvrige lønmodtagerudgifter). Du skal ikke modregne bundfradraget, som der står ud for rubrikken.
 5. Tryk på Godkend.
 6. Du har nu rettet din årsopgørelse

Hvis du vil undgå at betale restskat, kan du oplyse, hvad du forventer at få af fortjeneste og tab på din forskudsopgørelse.

Sådan retter du forskudsopgørelsen

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Skriv årets forventede fortjeneste i felt 250 (Anden personlig indkomst uden AM-bidrag).
 3. Skriv årets forventede tab i felt 449 (Øvrige lønmodtagerudgifter). Du skal ikke modregne bundfradraget, som der står ud for rubrikken.
 4. Tryk på Beregn og derefter Godkend.
 5. Du har nu rettet din forskudsopgørelse

Når du sælger kryptovaluta, skal du opgøre, om du har fået en fortjeneste eller et tab. 

Fortjenesten eller tabet er forskellen mellem købs- og salgsprisen.

Har du købt flere af samme type kryptovaluta og sælger en del af det, skal du opgøre fortjeneste og tab efter FIFO-princippet (FIFO = First In First Out). Det betyder, at hvis du fx køber 8 bitcoins i april og 5 bitcoins i maj, og du vil sælge 4 bitcoins i juni, skal du bruge købsprisen for de første 4 bitcoins, du købte i april, til at opgøre den skattemæssige fortjeneste eller tab.

Hvis du derimod sælger alle dine bitcoins på én gang, skal du ikke bruge FIFO-princippet, men i stedet bruge den samlede købspris for hele din bitcoinbeholdning i opgørelsen af fortjeneste eller tab.

Du skal opgøre hver handel for sig, hvilket betyder, at du ikke må modregne et tab fra en handel i en fortjeneste ved en anden handel.

Hvis du bruger én type kryptovaluta fx bitcoins som betaling for køb af en anden type kryptovaluta fx ripples, anses det som, at du sælger bitcoins for at købe ripples. Du skal derfor også opgøre en fortjeneste eller tab ved et sådan salg.

Du kan se, hvordan du opgør dine handler efter FIFO-princippet og finder frem til, om du har fortjeneste eller tab i eksempel 1 og 2 nedenfor. 

FIFO-princippet, First in First out

Der kan være undtagelser til FIFO-princippet. Er du i tvivl, så kontakt os på 72 22 28 94. 

Fortjenesten og tabet skal du oplyse på din årsopgørelse. Du må som udgangspunkt ikke modregne fortjeneste og tab. Som udgangspunkt skal du oplyse dem i hver sin rubrik: Tab i rubrik 58 og fortjeneste i rubrik 20 på årsopgørelsen.

Eksempel 1:

Sådan opgør du fortjeneste eller tab ved køb og salg af kryptovaluta

 

Du har købt 10 bitcoins til 1.000 kr. pr. stk. i januar og 10 bitcoins til 2.000 kr. pr. stk. i februar (kursen er blot til illustration, da den ændrer sig dagligt).


Du sælger i marts 8 af dem til 3.000 kr. pr. stk.

Købspris:   8 x 1.000 kr.
  8.000 kr.
Salgspris:   8 x 3.000 kr.
  24.000 kr.
Fortjeneste:   24.000 kr.
  - 8.000 kr.
  16.000 kr.

Fortjenesten på de 16.000 kr. skal du skrive på din årsopgørelse i rubrik 20.

Du har nu en restbeholdning på 2 bitcoins fra købet i januar med en købspris på 1.000 kr. pr. stk.

Senere sælger du de sidste 12 til 1.000 kr. pr. stk.

Købspris: 2 x 1.000 kr.
+ 10 x 2.000 kr.
22.000 kr.
Salgspris: 12 x 1.000 kr.
12.000 kr.
Tab: 12.000 kr.
- 22.000 kr.
-10.000 kr.

Tabet på de 10.000 kr. skal du skrive på din årsopgørelse i rubrik 58.

Din restbeholdning er 0, da du har solgt alle dine 20 bitcoins.

Eksempel 2:

Sådan opgør du fortjeneste eller tab, når du bruger en type kryptovaluta som betaling for en anden type


Du har købt 2 bitcoins i januar til 1.000 kr. pr. stk., og 1 bitcoin i februar til 2.000 kr. pr. stk.


Du køber nu 10 ripples og bruger 2 af dine bitcoins som betaling for disse.

Det betyder, at du har solgt 2 bitcoins for at købe 10 ripples. På handelstidspunktet er værdien af bitcoin steget, så du får 5.000 kr. pr. stk.

Da du skal opgøre efter FIFO-princippet, er det de 2 først købte bitcoins til 1.000 kr. du skal bruge her.

Købspris for de 2 bitcoins: 2 x 1.000 kr.
2.000 kr.
Salgspris for at købe de 10 ripples: 2 x 5.000 kr.
10.000 kr.
Fortjeneste: 10.000 kr.
- 2.000 kr.
8.000 kr.

Fortjenesten på de 8.000 kr. skal du skrive på din årsopgørelse i rubrik 20.

Senere bruger du dine 10 ripples som betaling for 1 bitcoin.

På handelstidspunktet er værdien for ripples faldet, så du får 500 kr. pr. stk. Købsprisen på de 10 ripples svarer til salgsprisen på dine 2 bitcoins, som i dette eksempel er 10.000 kr. 1 ripple har derfor en værdi af 1.000 kr. pr. stk.

Købspris for de 10 ripples: 10 x 1.000 kr.
10.000 kr.
Salgspris for at købe 1 bitcoin: 10 x 500 kr.
5.000 kr.
Tab: 5.000 kr.
- 10.000 kr.
5.000 kr.

Tabet på de 5.000 kr. skal du skrive på din årsopgørelse i rubrik 58.

Læs nærmere om opgørelse af fortjeneste (Den juridiske vejledning)

Når hensigten med dit køb af kryptovaluta er at opnå en fortjeneste, kaldes det spekulation. Som hovedregel anses handel med kryptovaluta som spekulation, og du skal derfor oplyse fortjeneste og tab på din årsopgørelse, når du sælger.

I tvivlstilfælde laver vi en helhedsvurdering, hvor vi ser på forskellige omstændigheder ved købet.

Det kan fx være:

 • Hvad har du købt - fx bitcoins?
 • Hvad er anvendelsesmulighederne?
 • Er det egnet til spekulation - fx at der er kursstigning eller kursfald?
 • Er det muligt at sælge med fortjeneste?
 • Hvad er din hensigt med købet?
 • Er du ejeren af det købte?

Læs nærmere om spekulation (Den juridiske vejledning)

Få en konkret vurdering, hvis du er i tvivl

Hvis du er i tvivl, om du har købt kryptovaluta med henblik på spekulation, kan du få et bindende svar med en konkret vurdering.

Få et bindende svar

Når du køber og sælger kryptovaluta, bør du gemme en række oplysninger som dokumentation til din opgørelse af fortjeneste og tab.

Det kan fx være oplysninger som:

 • Ordre-, købs-, salgs- og betalingsbilag
 • Mails og anden korrespondance
 • Oplysninger om udbyderen af din virtuelle tegnebog (wallet provider)
 • Aftalegrundlag med udbyderen af din virtuelle tegnebog (wallet)
 • Oplysninger om nummeret på din virtuelle tegnebog, det vil sige den offentlige kode
 • Gældende aftalegrundlag på købstidspunktet og eventuelle efterfølgende ændringer
 • Udskrift af dine løbende beholdninger af kryptovaluta
 • Kontoudskrifter fra dine bankkonti vedrørende køb og salg af kryptovaluta
 • Udskrift af dine løbende transaktioner
 • Eventuel anden relevant dokumentation for dit køb og salg, der kan dokumentere dit ejerskab

Hvis du flytter til Danmark

Hvis du flytter til Danmark og bliver skattepligtig til Danmark, kan du få at vide, hvordan din beholdning af kryptovaluta skal behandles skattemæssigt. Det gør du ved at bede os om et bindende svar. Det bindende svar er vores afgørelse af, hvordan du skal behandle din beholdning skattemæssigt.

Læs afgørelsen om værdiansættelse af kryptovaluta ved tilflytning til Danmark (SKM2019.161.SR)

Få et bindende svar

Hvis du flytter fra Danmark

Hvis du flytter fra Danmark og din skattepligt til Danmark ophører, anser vi din beholdning af kryptovaluta for at være solgt til handelsværdien på fraflytningsdagen.

Det vil sige, at hvis værdien på fraflytningsdagen overstiger værdien på købstidspunktet, skal du oplyse forskellen som en fortjeneste på din årsopgørelse. Hvis værdien på fraflytningsdagen er mindre end værdien på købstidspunktet, er tabet fradragsberettiget.

Har du ikke adgang til at rette årsopgørelsen, eller har du spørgsmål til reglerne om beskatning af kryptovaluta, er du velkommen til at kontakte os.

Læs nærmere om fraflytning til udlandet (Den juridiske vejledning)

Du får fradrag ved at skrive tab på din årsopgørelse i rubrik 58.

Du betaler skat ved at skrive fortjeneste på din årsopgørelse i rubrik 20.

Du kan læse mere og se en tringuide til at rette din årsopgørelse i afsnittet Sådan oplyser du fortjeneste og tab.

Når du sælger kryptovaluta, skal du opgøre, om du har fået en fortjeneste eller et tab. Det finder du ved at opgøre forskellen mellem købs- og salgsprisen. Bruger du én type kryptovaluta som betaling for køb af en anden type kryptovaluta er dette også et salg, hvor du skal opgøre en fortjeneste eller et tab på den solgte kryptovaluta.

Du skal opgøre hver handel for sig, hvilket betyder, at du som udgangspunkt ikke må modregne et tab fra en handel i en fortjeneste ved en anden handel.

Har du flere køb, skal du som udgangspunkt opgøre fortjeneste og tab efter FIFO-princippet (FIFO = First In First Out). Det betyder, at de kryptovaluta, du har købt først, er dem du sælger først.

Du kan læse mere og se eksempler på, hvordan du opgør fortjeneste og tab i afsnittet Sådan opgør du handlen.

Du kan læse om undtagelsesvis modregning af tab i fortjeneste i afsnittet Sådan oplyser du fortjeneste og tab.

Nej, ikke som udgangspunkt.

Som udgangspunkt skal du opgøre hver handel for sig. Et tab fra en handel med en kryptovaluta kan ikke modregnes i en fortjeneste fra en anden handel. Dine tab skal du skrive i rubrik 58 og dine fortjenester i rubrik 20 på din årsopgørelse.

Du har kun ret til fradrag, hvis du kan dokumentere det.

Du kan læse mere i afsnittene Sådan oplyser du fortjeneste og tab og Sådan opgør du handlen.

Du bør gemme en række oplysninger og relevant dokumentation som bl.a. bilag for ordrer, køb, salg og betalinger til din opgørelse af fortjeneste og tab for alle de indkomstår, du har handlet med kryptovaluta.

Se en liste med, hvad du bl.a. bør gemme i afsnittet Gem købs- og salgsoplysninger.

Nej, du skal først oplyse tab eller fortjeneste på årsopgørelsen, når du har solgt kryptovaluta. Men du bør gemme dokumentationen for dine køb, så du kan lave en opgørelse ved et salg og dokumentere det over for os, hvis vi beder om det.

Det vil kræve en konkret vurdering at svare på, og du bør derfor kontakte os få et bindende svar med en konkret vurdering.

Få et bindende svar

Læs evt. mere om spekulation og gaver i afsnittet Spekulationshensigten kan opgives i Den juridiske vejledning

Du skal kunne dokumentere et tab for at kunne få fradrag.

Er tabet opstået som følge af mistede koder til en virtuel wallet, er indholdet af den virtuelle wallet ikke tabt, da ejerskabet fortsat består til walletten. For at du kan få fradrag for tab på kryptovaluta, som er købt med henblik på spekulation forudsætter det, at kryptovalutaen faktisk er blevet solgt.

Har du købt en kryptovaluta, der ikke længere understøttes af en vekslingstjeneste, kan du ikke få fradrag, da fradraget for tab forudsætter, at kryptovalutaen faktisk er blevet solgt.

Hvis en kryptovaluta, der er købt med henblik på spekulation, fx mistes ved bedrageri, konkurs, tyveri m.m. anbefaler vi, at du beder om et bindende svar.

Få et bindende svar

Ja, som fuldt skattepligtig skal du betale skat i Danmark lige meget, om du har handlet med kryptovaluta i Danmark eller udlandet.

Vi anbefaler, at du kontakter os og får et bindende svar med en konkret vurdering, hvis du er i tvivl. Det bindende svar er vores afgørelse af, hvad salget af kryptovaluta konkret betyder for din skat.

Hvis du har solgt i løbet af i år

Sælger du kryptovaluta i løbet af i år og er i tvivl om, hvorvidt du skal betale skat af fortjenesten ved salget, kan du kontakte os og få et bindende svar.

Få et bindende svar

Hvis du har solgt i tidligere år

Har du solgt kryptovaluta i tidligere år uden at skrive fortjeneste eller tab på din årsopgørelse, skal du rette årsopgørelsen for det pågældende år.

Hvis du er i tvivl om, din fortjeneste eller dit tab fra tidligere år er skattepligtig eller fradragsberettiget, kan du kontakte os og få et bindende svar.

Få et bindende svar

Log på og ret din årsopgørelse

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.