Når du som privatperson køber og sælger kryptovaluta, anses det som hovedregel som spekulation. Det vil sige, at kryptovalutaen er købt med henblik på at opnå en gevinst ved et videresalg.

Når du sælger kryptovaluta, skal du som hovedregel oplyse gevinst eller tab på din årsopgørelse. Gevinster beskattes som personlig indkomst. 

Du oplyser gevinst på din årsopgørelse i rubrik 20.

Du får fradrag for tab ved at oplyse tabet på din årsopgørelse i rubrik 58 (Hvis du ikke har rubrikken, skal du kontakte os og anmode om at få den åbnet).

Oplys om gevinst og tab på din årsopgørelse  

Click here for information in English

Oplys både gevinst og tab

Hvis du både har gevinst og tab ved dine handler, skal du som udgangspunkt oplyse gevinst fra dine salg i rubrik 20 og tab i rubrik 58 på din årsopgørelse. Du må ikke modregne tabet i gevinsten.

Undtagelsesvis modregning af tab i gevinst

Hvis du i forvejen ikke har bitcoins, og du fx køber 10 bitcoins samtidig og sælger dem i flere omgange inden for samme indkomstår, må du gerne modregne tab i gevinst. Men det forudsætter, at du ikke køber nye bitcoins mellem dine salg.

Det betyder, at hvis du fx sælger 3 stk. med gevinst og 3 stk. med tab, skal du lave en nettoberegning. 

 • Har du en gevinst efter modregningen, skal du oplyse gevinsten i rubrik 20 på din årsopgørelse.
 • Har du et tab efter modregningen, skal du oplyse tabet i rubrik 58 på din årsopgørelse.

Men køber du efterfølgende nye bitcoins, inden du sælger de sidste 4 stk. fra din oprindelige beholdning på 10, skal du ikke lave en nettoberegning. Du skal i stedet opgøre hver handel for sig ved at bruge FiFO-princippet.

Du kan ikke modregne tab i gevinst mellem forskellige slags kryptovalutaer købt i flere omgange og solgt i samme indkomstår.

Er du i tvivl, så kontakt os på 72 22 28 94. 

Sådan retter du årsopgørelsen

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
 3. Skriv årets gevinst i rubrik 20 (Anden personlig indkomst uden AM-bidrag).
 4. Skriv årets tab i rubrik 58 (Øvrige lønmodtagerudgifter). Du skal ikke modregne bundfradraget, som der står ud for rubrikken.
 5. Tryk på Godkend.
 6. Du har nu rettet din årsopgørelse

Hvis du vil undgå at betale restskat, kan du oplyse, hvad du forventer at få af gevinst og tab på din forskudsopgørelse.

Sådan retter du forskudsopgørelsen

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Skriv årets forventede gevinst i felt 250 (Anden personlig indkomst uden AM-bidrag).
 3. Skriv årets forventede tab i felt 449 (Øvrige lønmodtagerudgifter). Du skal ikke modregne bundfradraget, som der står ud for rubrikken.
 4. Tryk på Beregn og derefter Godkend.
 5. Du har nu rettet din forskudsopgørelse

Når du sælger kryptovaluta, skal du opgøre, om du har fået en gevinst eller et tab. 

Gevinsten eller tabet er forskellen mellem købs- og salgsprisen.

Har du købt flere af samme type kryptovaluta og sælger en del af det, skal du opgøre gevinst og tab efter FIFO-princippet (FIFO = First In First Out). Det betyder, at hvis du fx køber 8 bitcoins i april og 5 bitcoins i maj, og du vil sælge 4 bitcoins i juni, skal du bruge købsprisen for de første 4 bitcoins, du købte i april, til at opgøre den skattemæssige gevinst eller tab.

Du skal opgøre hver handel for sig, hvilket betyder, at du ikke må modregne et tab fra en handel i en gevinst ved en anden handel.

Hvis du bruger én type kryptovaluta fx bitcoins som betaling for køb af en anden type kryptovaluta fx ripples, anses det som, at du sælger bitcoins for at købe ripples. Du skal derfor også opgøre en gevinst eller tab ved et sådan salg.

Du kan se, hvordan du opgør dine handler efter FIFO-princippet og finder frem til, om du har gevinst eller tab i eksempel 1 og 2 nedenfor. 

FIFO-princippet, First in First out

Der kan være undtagelser til FIFO-princippet. Er du i tvivl, så kontakt os på 72 22 28 94. 

Gevinsten og tabet skal du oplyse på din årsopgørelse. Du må som udgangspunkt ikke modregne gevinst og tab. Som udgangspunkt skal du oplyse dem i hver sin rubrik: Tab i rubrik 58 og gevinst i rubrik 20 på årsopgørelsen.

Læs nærmere om opgørelse af gevinst (Den juridiske vejledning)

Sådan opgør du gevinst eller tab ved køb og salg af kryptovaluta

 

Du har købt 10 bitcoins til 1.000 kr. pr. stk. i januar og 10 bitcoins til 2.000 kr. pr. stk. i februar (kursen er blot til illustration, da den ændrer sig dagligt).


Du sælger i marts 8 af dem til 3.000 kr. pr. stk.

Købspris:   8 x 1.000 kr.
  8.000 kr.
Salgspris:   8 x 3.000 kr.
  24.000 kr.
Gevinst:      24.000 kr.
  - 8.000 kr.
  16.000 kr.

Gevinsten på de 16.000 kr. skal du skrive på din årsopgørelse i rubrik 20.

Du har nu en restbeholdning på 2 bitcoins fra købet i januar med en købspris på 1.000 kr. pr. stk.

Senere sælger du de sidste 12 til 1.000 kr. pr. stk.

Købspris: 2 x 1.000 kr.
+ 10 x 2.000 kr.
22.000 kr.
Salgspris: 12 x 1.000 kr.
12.000 kr.
Tab: 12.000 kr.
- 22.000 kr.
-10.000 kr.

Tabet på de 10.000 kr. skal du skrive på din årsopgørelse i rubrik 58.

Din restbeholdning er 0, da du har solgt alle dine 20 bitcoins.

Sådan opgør du gevinst eller tab, når du bruger en type kryptovaluta som betaling for en anden type

 

Du har købt 2 bitcoins i januar til 1.000 kr. pr. stk., og 1 bitcoin i februar til 2.000 kr. pr. stk.


Du køber nu 10 ripples og bruger 2 af dine bitcoins som betaling for disse.

Det betyder, at du har solgt 2 bitcoins for at købe 10 ripples. På handelstidspunktet er værdien af bitcoin steget, så du får 5.000 kr. pr. stk.

Da du skal opgøre efter FIFO-princippet, er det de 2 først købte bitcoins til 1.000 kr. du skal bruge her.

Købspris for de 2 bitcoins:   2 x 1.000 kr.
  2.000 kr.
Salgspris for at købe de 10 ripples:   2 x 5.000 kr.
  10.000 kr.
Gevinst:   10.000 kr.
  - 2.000 kr.
  8.000 kr.

Gevinsten på de 8.000 kr. skal du skrive på din årsopgørelse i rubrik 20.

Senere bruger du dine 10 ripples som betaling for 1 bitcoin.

På handelstidspunktet er værdien for ripples faldet, så du får 500 kr. pr. stk. Købsprisen på de 10 ripples svarer til salgsprisen på dine 2 bitcoins, som i dette eksempel er 10.000 kr. 1 ripple har derfor en værdi af 1.000 kr. pr. stk.

Købspris for de 10 ripples: 10 x 1.000 kr.
10.000 kr.
Salgspris for at købe 1 bitcoin: 10 x 500 kr.
5.000 kr.
Tab: 5.000 kr.
- 10.000 kr.
5.000 kr.

Tabet på de 5.000 kr. skal du skrive på din årsopgørelse i rubrik 58.

Udgifter ved handel med kryptovaluta

Du kan få fradrag for dine udgifter ved køb og salg med kryptovaluta, hvis dine udgifter kan knyttes direkte til selve købet eller salget.

Udgifter i forbindelse med interne overførsler mellem fx egne wallets, udgifter til skatteberegningsrapporter mv. er ikke tilknyttet konkrete handler med kryptovaluta. Disse udgifter kan du derfor ikke få fradrag for.

Når hensigten med dit køb af kryptovaluta er at opnå en gevinst, kaldes det spekulation. Som hovedregel anses handel med kryptovaluta som spekulation, og du skal derfor oplyse gevinst og tab på din årsopgørelse, når du sælger.

I tvivlstilfælde laver vi en helhedsvurdering, hvor vi ser på forskellige omstændigheder ved købet.

Det kan fx være:

 • Hvad har du købt - fx bitcoins?
 • Hvad er anvendelsesmulighederne?
 • Er det egnet til spekulation - fx at der er kursstigning eller kursfald?
 • Er det muligt at sælge med gevinst?
 • Hvad er din hensigt med købet?
 • Er du ejeren af det købte?

Læs nærmere om spekulation (Den juridiske vejledning)

Få en konkret vurdering, hvis du er i tvivl

Hvis du er i tvivl, om du har købt kryptovaluta med henblik på spekulation, kan du få et bindende svar med en konkret vurdering.

Få et bindende svar

Når du køber og sælger kryptovaluta, bør du gemme en række oplysninger som dokumentation til din opgørelse af gevinst og tab.

Det kan fx være oplysninger som:

 • Ordre-, købs-, salgs- og betalingsbilag
 • Mails og anden korrespondance
 • Oplysninger om udbyderen af din virtuelle tegnebog (wallet provider)
 • Aftalegrundlag med udbyderen af din virtuelle tegnebog (wallet)
 • Oplysninger om nummeret på din virtuelle tegnebog, det vil sige den offentlige kode
 • Gældende aftalegrundlag på købstidspunktet og eventuelle efterfølgende ændringer
 • Udskrift af dine løbende beholdninger af kryptovaluta
 • Kontoudskrifter fra dine bankkonti vedrørende køb og salg af kryptovaluta
 • Udskrift af dine løbende transaktioner
 • Eventuel anden relevant dokumentation for dit køb og salg, der kan dokumentere dit ejerskab
 • Indsætninger og hævninger (Når vi modtager transaktionsoversigterne for indsætninger/deposits og hævninger/withdrawals af anvendte vekslingstjenester og wallets, skal det være muligt at følge transaktionerne til og fra afsenderne)

Kryptovaluta tildelt som staking rewards er som udgangspunkt skattepligtig på det tidspunkt, du har modtaget dem i din beholdning og kan bruge dem.

Du skal derfor beregne værdien af dine staking rewards på tildelingstidspunktet. De tildelte kryptovalutaer beskattes som personlig indkomst, og du skal oplyse værdien i rubrik 20 på din årsopgørelse.

Hvis du beholder de tildelte kryptovalutaer med henblik på at opnå en fortjeneste ved et videresalg, udgør dette som udgangspunkt spekulation. Du skal derfor oplyse gevinst eller tab, når du sælger dem. Læs mere om spekulation under Når hensigten med dit køb er at opnå en fortjeneste ved et videresalg (spekulation).

Hvis du sælger dine tildelte kryptovalutaer, skal du opgøre, om du har fået gevinst eller tab efter FIFO-princippet sammen med din øvrige beholdning af kryptovaluta. Læs mere om FIFO-princippet under Sådan opgør du handlen.

Tilfældig tildeling af kryptovaluta

Får du tildelt kryptovaluta gratis som airdrops, anses kryptovalutaen for at være modtaget som en form for reklamegave, der er skattepligtig.

Du oplyser værdien af gaven på din årsopgørelse i rubrik 20.

Hvis du efterfølgende sælger kryptovaluta, du har modtaget som reklamegave, skal den skattemæssige konsekvens af en gevinst eller et tab vurderes konkret. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os eller anmoder om et bindende svar.

Tildeling af kryptovaluta på baggrund af en bestemt valuta

Får du tildelt kryptovaluta gratis som følge af en hardfork, fordi du ejer en bestemt kryptovaluta, anses den tildelte kryptovaluta for anskaffet med samme hensigt som den oprindeligt anskaffede kryptovaluta.

Eksempel: Du får tildelt 1 bitcoin cash gratis, fordi du ejer 1 bitcoin. Hvis din hensigt med købet af din bitcoin er spekulation, vil hensigten med den tildelte bitcoin cash også anses som spekulation. Vil du efterfølgende sælge din bitcoin cash, skal du derfor opgøre en gevinst efter FIFO-princippet sammen med din øvrige beholdning af bitcoin cash.

Du skal først betale skat af din tildelte hardfork, når du sælger den. Anskaffelsessummen er 0 kr. for den tildelte hardfork, og derfor vil et salg heraf altid resultere i en gevinst, der svarer til salgsprisen.

Hvis du efterfølgende køber flere af den type kryptovaluta, du oprindeligt fik tildelt, anvendes FIFO-princippet. Det indebærer, at der kan realiseres såvel gevinst som tab, fordi de først anskaffede kryptovalutaer anses for at være solgt først. Læs mere om FIFO-princippet under Sådan opgør du handlen.

Hvis du modtager kryptovaluta ved mining, vil der som udgangspunkt være tale om en hobbyvirksomhed. Det skyldes, at omkostningerne ved mining typisk vil være meget store.

Overskud ved mining beskattes som personlig indkomst, og du skal oplyse værdien i rubrik 20 på din årsopgørelse. Underskud er ikke fradragsberettiget.

Du kan læse mere om hobbyvirksomhed under afsnittet Ikke-erhvervsmæssig virksomhed på siden Afklar virksomhedens skatteforhold.

Du kan også læse mere om hobbyvirksomhed i Den Juridiske Vejledning: Beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed og ikke erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed).

Når du indsætter kryptovaluta på en konto, der løbende tillægges et afkast (interest) i form af kryptovaluta, skal du betale skat af værdien af afkastet på det tidspunkt, hvor afkastet tilskrives din konto, og du kan disponere over det.

Du skal derfor beregne værdien af afkastet på modtagelsestidspunktet. Denne værdi beskattes som personlig indkomst, som du skal oplyse i rubrik 20 på din årsopgørelse.

Hvis du beholder afkastet i kryptovaluta med henblik på at opnå en fortjeneste ved et videresalg, udgør dette som udgangspunkt spekulation. Du skal derfor oplyse gevinst eller tab, når du sælger dem. Læs mere om spekulation under Når hensigten med dit køb er at opnå en fortjeneste ved et videresalg (spekulation).

Hvis du sælger disse kryptovalutaer, skal du opgøre, om du har fået gevinst eller tab efter FIFO-princippet sammen med din øvrige beholdning af kryptovaluta. Læs mere om FIFO-princippet under Sådan opgør du handlen.

Kryptovaluta modtaget som en lejlighedsgave til fx fødselsdag, konfirmation, jubilæer eller lignende er som udgangspunkt skattefri, hvis gaven har en beskeden værdi. Hvis lejlighedsgaven er større, end hvad der almindeligvis er passende, skal du betale skat af den. Det gør du ved at skrive værdien af gaven i rubrik 20 på din årsopgørelse.

Der er ingen faste grænser for, hvad der en almindelig gave, og hvornår den bliver så stor, at du skal betale skat. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte os.

Udgør gaven ikke en lejlighedsgave, vil gaven være skattepligtig uanset dens værdi.

Har du købt eller solgt finansielle kontrakter, hvor det underliggende aktiv er kryptovaluta, skal gevinst eller tab beskattes som kapitalindkomst.

Er kontrakten blevet indgået og afviklet i det samme indkomstår, skal gevinst eller tab medregnes i dét indkomstår.

Hvis kontrakten ikke er indgået og afviklet i samme indkomstår, skal du medregne gevinst eller tab hvert år efter lagerprincippet. Læs her, hvordan du opgør gevinst og tab efter lagerprincippet.

Du skal opgøre gevinst og tab for hver enkelt kontrakt ved årets udløb. Hvis du har flere finansielle kontrakter, skal du medregne årets samlede nettogevinst eller nettotab.

Er du i tvivl, om du har købt eller solgt en finansiel kontrakt, anbefaler vi, at du anmoder om et bindende svar.

Gevinster på finansielle kontrakter

Gevinster på finansielle kontrakter er skattepligtige og skal medregnes i den skattepligtige indkomst. Du skal oplyse gevinsterne i rubrik 346 på din årsopgørelse.

Tab på finansielle kontrakter

Du kan få fradrag for tab på dine finansielle kontrakter, hvis tabet ikke overstiger skattepligtige, oplyste nettogevinster for indkomståret 2002 og senere indkomstår. Tab skal oplyses i rubrik 346 på din årsopgørelse og angives med et minus.

Et tab, du ikke kan modregne din gevinst i (til fremførsel), skal angives i rubrik 85 på din årsopgørelse.   

Læs mere om, hvordan du oplyser om gevinst og tab på finansielle kontrakter. 

Hvis afregning ved kontraktens afvikling sker i kryptovaluta

Gevinst og tab på finansielle kontrakter skal beskattes som kapitalindkomst.

Modtager du kryptovaluta som gevinst på en finansiel kontrakt, skal gevinsten beskattes som kapitalindkomst, og den kryptovaluta, du har modtaget, anses for erhvervet med spekulationshensigt. Læs mere om spekulation under afsnittet Når hensigten med dit køb er at opnå en fortjeneste ved et videresalg (spekulation).

Får du et tab på en finansiel kontrakt, som du betaler i kryptovaluta, er tabet fradragsberettiget som kapitalindkomst, og betalingen i kryptovaluta anses for at være omfattet af spekulationsbeskatningen.

Gevinst eller tab på finansielle kontrakter, som bliver indsat eller hævet på din konto ved kontraktens afvikling, skal værdiansættes med den værdi, kryptovalutaen har på det tidspunkt.

Se eventuelt afgørelsen SKM2018.130.SR, hvor der var indgået aftaler om køb eller salg af bitcoins og ethers til differenceafregning på et senere tidspunkt.

Hvis du flytter til Danmark

Hvis du flytter til Danmark og bliver skattepligtig til Danmark, kan du få at vide, hvordan din beholdning af kryptovaluta skal behandles skattemæssigt. Det gør du ved at bede os om et bindende svar. Det bindende svar er vores afgørelse af, hvordan du skal behandle din beholdning skattemæssigt.

Læs afgørelsen om værdiansættelse af kryptovaluta ved tilflytning til Danmark (SKM2019.161.SR)

Få et bindende svar

Hvis du flytter fra Danmark

Hvis du flytter fra Danmark og din skattepligt til Danmark ophører, anser vi din beholdning af kryptovaluta for at være solgt til handelsværdien på fraflytningsdagen.

Det vil sige, at hvis værdien på fraflytningsdagen overstiger værdien på købstidspunktet, skal du oplyse forskellen som en gevinst på din årsopgørelse. Hvis værdien på fraflytningsdagen er mindre end værdien på købstidspunktet, er tabet fradragsberettiget.

Har du ikke adgang til at rette årsopgørelsen, eller har du spørgsmål til reglerne om beskatning af kryptovaluta, er du velkommen til at kontakte os.

Læs nærmere om fraflytning til udlandet (Den juridiske vejledning)

Vi anbefaler, at du kontakter os og får et bindende svar med en konkret vurdering, hvis du er i tvivl. Det bindende svar er vores afgørelse af, hvad salget af kryptovaluta konkret betyder for din skat.

Hvis du har solgt i løbet af i år

Sælger du kryptovaluta i løbet af i år og er i tvivl om, hvorvidt du skal betale skat af gevinsten ved salget, kan du kontakte os og få et bindende svar.

Få et bindende svar

Hvis du har solgt i tidligere år

Har du solgt kryptovaluta i tidligere år uden at skrive gevinst eller tab på din årsopgørelse, skal du rette årsopgørelsen for det pågældende år.

Hvis du er i tvivl om, din gevinst eller dit tab fra tidligere år er skattepligtig eller fradragsberettiget, kan du kontakte os og få et bindende svar.

Få et bindende svar

Log på og ret din årsopgørelse

Du får fradrag ved at skrive tab på din årsopgørelse i rubrik 58.

Du betaler skat ved at skrive gevinst på din årsopgørelse i rubrik 20.

Du kan læse mere og se en tringuide til at rette din årsopgørelse i afsnittet Sådan oplyser du gevinst og tab.

Når du sælger kryptovaluta, skal du opgøre, om du har fået en fortjeneste eller et tab. Det finder du ved at opgøre forskellen mellem købs- og salgsprisen. Bruger du én type kryptovaluta som betaling for køb af en anden type kryptovaluta er dette også et salg, hvor du skal opgøre en fortjeneste eller et tab på den solgte kryptovaluta.

Du skal opgøre hver handel for sig, hvilket betyder, at du som udgangspunkt ikke må modregne et tab fra en handel i en fortjeneste ved en anden handel.

Har du flere køb, skal du som udgangspunkt opgøre fortjeneste og tab efter FIFO-princippet (FIFO = First In First Out). Det betyder, at de kryptovaluta, du har købt først, er dem du sælger først.

Du kan læse mere og se eksempler på, hvordan du opgør fortjeneste og tab i afsnittet Sådan opgør du handlen.

Du kan læse om undtagelsesvis modregning af tab i fortjeneste i afsnittet Sådan oplyser du fortjeneste og tab.

Nej, ikke som udgangspunkt.

Som udgangspunkt skal du opgøre hver handel for sig. Et tab fra en handel med en kryptovaluta kan ikke modregnes i en gevinst fra en anden handel. Dine tab skal du skrive i rubrik 58 og dine gevinster i rubrik 20 på din årsopgørelse.

Du har kun ret til fradrag, hvis du kan dokumentere det.

Du kan læse mere i afsnittene Sådan oplyser du gevinst og tab og Sådan opgør du handlen.

Du bør gemme en række oplysninger og relevant dokumentation som bl.a. bilag for ordrer, køb, salg og betalinger til din opgørelse af fortjeneste og tab for alle de indkomstår, du har handlet med kryptovaluta.

Se en liste med, hvad du bl.a. bør gemme i afsnittet Gem købs- og salgsoplysninger.

Nej, du skal først oplyse tab eller fortjeneste på årsopgørelsen, når du har solgt kryptovaluta. Men du bør gemme dokumentationen for dine køb, så du kan lave en opgørelse ved et salg og dokumentere det over for os, hvis vi beder om det.

Det vil kræve en konkret vurdering at svare på, og du bør derfor kontakte os få et bindende svar med en konkret vurdering.

Få et bindende svar

Læs evt. mere om spekulation og gaver i afsnittet Spekulationshensigten kan opgives i Den juridiske vejledning

Hvis en kryptovaluta, der er købt med henblik på spekulation, mistes ved fx bedrageri, konkurs, tyveri m.m. kan du kun få fradrag for tabet, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • du kan dokumentere tabet
 • dit pengekrav er omfattet af kursgevinstloven
 • tabet kan konstateres endeligt, hvilket beror på en konkret vurdering.


Er tabet opstået som følge af mistede koder til en virtuel wallet, er indholdet af den virtuelle wallet ikke tabt, da ejerskabet fortsat består til pågældende wallet.

For at du kan få fradrag for tab på kryptovaluta, som er købt med henblik på spekulation, er det en forudsætning, at kryptovalutaen faktisk er blevet solgt.

Har du købt en kryptovaluta, der ikke længere understøttes af en vekslingstjeneste, kan du ikke få fradrag, da fradraget for tab forudsætter, at kryptovalutaen faktisk er blevet solgt.

Vi anbefaler, at du kontakter os og får et bindende svar med en konkret vurdering, hvis du er i tvivl, om du kan få fradrag.

Få et bindende svar.

Ja, som fuldt skattepligtig skal du betale skat i Danmark lige meget, om du har handlet med kryptovaluta i Danmark eller udlandet.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.