For at få momsen tilbage, skal du købe for over 300 kr. (det samlede køb) i samme forretning, inklusive moms. Desuden skal varen være udført af EU inden udgangen af den tredje måned efter måneden for købet.
Bemærk: Hvis du bor i Norge eller på Ålandsøerne gælder der særlige regler. Se afsnittet Sådan får du momsen tilbage - hvis du bor i Norge eller på Ålandsøerne.

Få en faktura i forretningen
For at du kan få momsen tilbage, skal du have en faktura af forretningen. På fakturaen skal der stå:

  • udstedelsesdato
  • sælgerens navn og adresse
  • momsregistreringsnummer
  • køberens navn og adresse i udlandet
  • varernes antal, art og værdi (salgspris med moms samt momsbeløbet).

Du skal dokumentere, at du bor uden for EU ved at vise pas, identitetskort eller anden legitimation til forretningen.

Hvis du selv tager varen med i din personlige bagage, skal du have stemplet fakturaen af toldmyndighederne, før du kan få momsen tilbage. Hvis du sender varen, skal du skaffe et bevis eller en attest for, at varen er indført til dit eget land. Læs mere om dette nedenfor.

Når du har fået stemplet fakturaen eller fået beviset eller attesten, sender du fakturaen eller beviset/attesten til den forretning, hvor du har købt varerne. Forretningen sender dig herefter momsbeløbet.
 
Varen skal være udført af EU inden udgangen af den tredje måned efter leveringsmåneden.

Hvis du selv tager varen med
Tager du selv varen med i din personlige bagage, når du rejser ud af EU, skal du kontakte toldmyndigheden i det EU-land, du rejser ud fra. Toldmyndigheden stempler din faktura.
Passerer du flere toldmyndigheder, er det den sidste toldmyndighed, du skal kontakte. Det gælder uanset, om du rejser med fly, bil, tog eller færge.
 
Rejser du via flere lufthavne, skal du kontakte toldmyndigheden i den sidste lufthavn i EU, medmindre varen ved rejsens begyndelse er checket ind til det endelige bestemmelsessted uden for EU.
 
Hvis du rejser ud fra andre udrejsesteder i Danmark end de nævnte, kan du kontakte SKAT, der kan oplyse, hvor du skal henvende dig for at få stemplet din faktura.

Hvis du sender varen
Hvis du selv sender varen, skal du sørge for at få et bevis eller en attest fra toldmyndigheden eller fra en anden kompetent myndighed i dit eget land for, at varen er indført til det land, hvor du bor eller normalt opholder dig.

Fakturaen er din dokumentation
Når du kontakter toldmyndigheden her i landet eller i et andet EU-land, skal du tage varerne og fakturaen med.
Toldmyndigheden forsyner fakturaen med en attest om, at varerne nu er udført. Fakturaen får du tilbage, så du kan sende den til forretningen.