Dato for offentliggørelse
01 Jun 2023 23:09
Overordnede emner
Told
Resumé

T22, Tarifering har samlet tariferingsforordninger, HSC tariferingsudtalelser og statements i en elektronisk udgave pr. 1. juni, 2023 (vejledning).
Vejledningen er opbygget efter samme model som Toldtariffen. 

Hvad er nyt?

Opdatering af tariferingsforordninger, HSC's tariferingsudtalelser samt statements siden sidst.