Dato for offentliggørelse
25 May 2022 13:10
Overordnede emner
Told
Resumé

T22, Tarifering har samlet tariferingsforordninger, HSC tariferingsudtalelser og statements i en elektronisk udgave pr. 25. maj, 2022 (vejledning).
Vejledningen er opbygget efter samme model som Toldtariffen.

Hvad er nyt?

Opdatering af tariferingsforordninger, HSC's tariferingsudtalelser samt Statements siden sidst.