Form no.
19.034 EN/DE
About this form

Proviantblade er til brug ved opgørelse af proviantbeholdningen og anvendes af fiskerfartøjer, hvis der medføres uberigtiget proviant.
 
Benyttelse af toldsedlen og proviantblade medfører, at fartøjets fører opnår lettelser i forbindelse med fartøjets afgang og ankomst.

Blanketten bestilles på ordre@sktst.dk.

PDF version

Hent blanket/ download form 19.034 (example)

Remark
Note: Please save the form on your computer before completing it. Otherwise the data you enter may not be saved.
Agency
Danish Customs Agency