ATP-bidrag og AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) trækkes fra lønnen af arbejdsgiveren. Medarbejdere, som er omfattet af den særlige skatteordning skal betale ATP-bidrag og AM-bidrag efter samme regler som andre lønmodtagere. AM-bidraget udgør 8 procent af bruttolønnen. Du kan finde oplysninger om størrelsen af ATP-bidraget på atp.dk

Skatten beregnes af lønnen, efter at der er trukket bidrag til ATP og AM-bidrag.  

Obligatoriske, udenlandske sociale bidrag kan i særlige situationer fragå ved beregningen af skat efter den særlige skatteordning. Dette er tilfældet såfremt

  • den ansatte er socialt sikret i et EU/EØS land eller et land som Danmark har en mellemfolkelig aftale med om social sikring
  • medarbejderen er fuldt skattepligtig og hjemmehørende her i landet efter en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og den anden stat
  • bidraget betales af den ansatte eller betales af arbejdsgiveren og modregnes i lønnen efter beregning af ATP bidrag og AM-bidrag
  • medarbejderen er begrænset skattepligtig i Danmark og har indgået en særlig aftale med virksomheden om betaling af obligatoriske, sociale arbejdsgiverafgifter i et EU/EØS land   

Vedrører de obligatoriske udenlandske sociale (arbejdsgiver-)bidrag såvel indkomst under ordningen som indkomst, der beskattes efter de almindelige regler, fordeles bidraget forholdsmæssigt.