Dato for offentliggørelse
09 Jan 2019 09:27
Serienummer
P nr. 119
Resumé

Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse, når du får en gevinst eller taber på fordringer (for eksempel obligationer).

Hvad er nyt?

Selvangivelsen skiftede den 1. januar 2019 navn til oplysningsskemaet, og navnet er derfor rettet i vejledningen. Vejledningen er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0450-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen