Du skal lave en lønseddel, når selskabet udbetaler løn til dig. Lønsedlen er selskabets dokumentation for, at lønnen er udbetalt. På samme måde som en faktura er selskabets dokumentation for, at selskabet har købt en vare eller en ydelse. 

 

Når dit selskab er nystartet, kan det fra måned til måned være meget forskelligt, hvor meget selskabet kan udbetale i løn. For at finde ud af, hvor meget selskabet kan udbetale, skal du kigge i selskabets bogføring.

Læs mere om bogføring 

Når du har fundet ud af, hvor meget selskabet skal udbetale i løn før skat, skal du beregne A-skat, am-bidrag og ATP af beløbet. Bruger du lønbureauer, lønsystemer eller LetLøn, kan systemet beregne det for dig.


Sådan beregner du tallene

Det kan være svært at gennemskue, hvordan man laver en lønberegning. Her kan du taste forskellige muligheder og se, hvad de giver af resultater. Du kan enten beregne:

 • Hvor meget den ansatte får udbetalt, hvis selskabet kan betale fx 25.000 kr.
 • Hvor meget selskabet skal betale, hvis den ansatte skal have udbetalt fx 15.000 kr.

Beregneren er vejledende og viser en simpel lønberegning. Vær opmærksom på, at der i en rigtig lønberegning måske også indgår fx personalegoder, feriepenge og pension.

Hver gang selskabet udbetaler løn til dig, skal du lave en lønseddel.

Lønsedlen skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at den giver et korrekt billede af din løn. Hvor mange oplysninger der er på lønsedlen, er forskelligt afhængig af din ansættelsesaftale. Der er dog oplysninger, som er obligatoriske at have med. Det gælder:

 • Navn, adresse og cvr-nummer eller se-nummer på selskabet, der udbetaler lønnen
 • Lønmodtagers navn, adresse og cpr-nummer
 • Lønperiode
 • Lønbeløb
 • Beløb til A-skat og am-bidrag, som arbejdsgiveren har tilbageholdt på baggrund af medarbejderens skattekort.

På grafikken her kan du se et eksempel på en lønseddel:

1
Selskabets navn
Adresse
Postnummer og by
cvr-nr.: xx xx xx xx
2
Lønmodtagers navn
Adresse
Postnummer og by
cpr-nr.: xxxxxx-xxxx
3
Dato: xx.xx.xxxx
4
Lønperiode
Specifikation Beløb
5Løn 25.000 kr.
6ATP-bidrag -95 kr.
7am-bidrag
(8% af 24.905 kr.)
-1.992 kr.
8A-skat
(36% af 16.113 kr)
-5.800 kr.
9 Udbetalt 17.113 kr.
10 Til konto: xxxx xxxxxxxxxxx  
11 Til disposition: xx.xx.xx  

 1. Skriv selskabets navn, adresse og cvr-nummer.
 2. Skriv medarbejderens navn, adresse og cpr-nummer.
 3. Skriv den dato, hvor lønsedlen laves.
 4. Skriv den lønperiode, som du udbetaler løn for. Fx "Januar 2021" eller "01.01.2021 - 15.01.2021"
 5. Skriv lønnen før skat. I dette eksempel 25.000 kr.
 6. Skriv satsen for medarbejderens ATP-bidrag. Selskabets ATP-bidrag skrives typisk ikke på lønsedlen.
 7. Skriv am-bidraget. Am-bidraget beregnes som 8 % af lønnen efter ATP-bidrag. I dette eksempel 8 % af 24.905 kr. (25.000 kr. - 24.905 kr.) = 1.992 kr.
 8. Skriv A-skatten. A-skatten beregnes ud fra trækprocenten på medarbejderens skattekort og A-indkomsten, som er lønnen fratrukket ATP, am-bidrag og fradrag.
 9. Skriv det beløb, som medarbejderen får udbetalt.
 10. Skriv det kontonummer, som pengene udbetales til.
 11. Skriv den dato, hvor pengene bliver udbetalt til medarbejderen.
 12. Skriv hvilket skattekort, du har brugt (hovedkort, bikort eller frikort). Skriv det fradrag og den trækprocent, som står på medarbejderens skattekort.
 13. Skriv medarbejderens A-indkomst for lønperioden og den samlede A-indkomst for året indtil videre.
 14. Skriv medarbejderens indeholdte skat for lønperioden og den samlede skat for året indtil videre.

 

Bruger du en bogholder eller revisor, vil de også kunne bogføre lønnen for dig. Hvis du selv skal bogføre selskabets lønudbetalinger, er det godt at have lidt viden om debet og kredit.

Få hjælp under Del 2: Bogfør løbende


Sådan bogfører du lønnen

Hvis du tager udgangspunkt i lønsedlen ovenover, så fordeler beløbene sig på debet og kredit som vist nedenfor.

Under debet:

 • Lønnen
 • ATP

Under kredit:

 • Skyldig ATP
 • Skyldig AM-bidrag
 • Skyldig A-skat
 • Nettolønnen

Bogfør med udgangspunkt i lønsedlen

Inden du går i gang med at bogføre lønnen, skal du have oprettet alle relevante konti (fx Løn, ATP-bidrag, Skyldig ATP, Skyldig A-skat, Skyldig AM-bidrag).

Når du skal bogføre lønnen, skal der være bilagsnummer på bilaget og dato for den dag, lønnen bliver udbetalt. Beløbene skal tilknyttes de relevante konti.

Når du har bogført selskabets samlede lønomkostning på fx 25.000 kr., hvoraf fx 17.113 kr. er hævet i banken, står resten af beløbet stadig i regnskabet, som skyldig A-skat, AM-bidrag og ATP, indtil beløbene forfalder til betaling. Når du betaler de skyldige poster (A-skat, am-bidrag og ATP), skal du ligeledes bogføre det ved at hæve pengene i banken (kreditere banken) og debitere de skyldige poster, så de udlignes.

Lær mere om hvordan du betaler under Del 3: Indberet og betal skat.

Vi ved, at der er mange nye begreber, når du skal til at indberette løn. Her kan du læse, hvad et par af dem betyder.

Hvad er A-skat?

A-skat er den skat, som du betaler af en A-indkomst. Det kan fx være arbejdsløn, men det kan også være dagpenge, pension eller SU. Skattens størrelse er afhængig af indkomstens størrelse. Jo mere du tjener, jo mere betaler du i skat. Det er arbejdsgiverens opgave at indberette og indeholde A-skat.

Hvad er am-bidrag?

Am-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) er en skat, men i modsætning til A-skat betaler du kun am-bidrag af løn og anden personlig indkomst. Du betaler altså ikke am-bidrag af fx dagpenge, pension eller SU. Bidraget er altid 8 %, og det trækkes fra din løn, før der trækkes A-skat af lønnen.


Hvad er ATP?

ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) er en pensionsordning for alle danske lønmodtagere, som arbejdsgivere er forpligtet til at indbetale til. Størrelsen af bidraget afhænger fx af hvor mange timer du arbejder. Du får normalt pensionen udbetalt, når du bliver folkepensionist.

Har du spørgsmål om ATP, kan du læse mere på atp.dk eller kontakte ATP på telefon 70 11 12 13.


Hvem skal indberette og betale A-skat, am-bidrag og ATP?

Det er arbejdsgiverens opgave at indeholde, indberette og betale A-skat og am-bidrag. Det vil sige, at arbejdsgiveren skal trække A-skat og am-bidrag fra den ansattes løn, indberette beløbene i eIndkomst i TastSelv Erhverv, og til sidst betale beløbene til Skattestyrelsen.

Det er også arbejdsgiveren, der skal sørge for sammen med lønnen, at indberette ATP-bidrag i eIndkomst. I enkelte tilfælde kan beløbet indberettes og betales direkte til ATP.