Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.3.1.4.4 Foreninger.