åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.4 Andre momspligtige transaktioner" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.