Dato for offentliggørelse
10 Jun 2011 13:53
Serienummer
E nr. 227
Resumé

Fra den 1. januar 2010 er vand- og spildevandsforsyningsselskaber skattepligtige.

Det er Store Selskaber, Århus 2 i SKAT, der varetager ligningsarbejdet med forsyningspligtige virksomheder i Danmark.

Ved overgang til skattepligt skal selskaberne udarbejde en skattemæssig åbningsbalance. Indgangsværdierne for de aktiver, som er i behold ved overgangen til skattepligt skal fastlægges på grundlag af aktivernes handelsværdi, se selskabsskatteloven § 5 D.

Handelsværdierne kan fastsættes med udgangspunkt i SKATs vejledning Transfer Pricing, kontrollerede transaktioner, værdiansættelse af 21. august 2009.

Vandværkernes særlige ejerforhold og den omfattende sektorspecifikke offentlige regulering af værkernes økonomi er komplicerede emner. Derfor har SKAT udarbejdet en kort vejledning i at værdiansætte vandværkerne.

Hvad er nyt?
Der er tale om en ny vejledning
Gyldig til
30. juni 2018
ISBN-nummer
978-87-7121-147-4