åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.
Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning. Se afsnit D.A.5.16 Bedemandsvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 16).