åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

  • D.A.6.2.4 om hovedregel 1: Leverancer til afgiftspligtige personer
  • D.A.6.2.5 om hovedregel 2: Leverancer til ikke-afgiftspligtige personer