Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.8.9 Vurdering af og arbejde på løsøregenstande ML § 20, nr. 2