Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.8.6 om formidlingsydelser ML § 17.