åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "G.1.1 Vederlaget § 27, stk. 1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.8.1.1 om Momsgrundlaget ved leverancer mod vederlag ML § 27 og § 30, stk. 3.