Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.8.1.1.13 om Forudbetaling.