Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10 Momsfritagelser med fradragsret og D.A.10.4 Baggrundsviden om momsfritagelserne i ML §§ 34-36.