Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1 Leverancer ML § 34