åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "I.1.2 Leverancer til steder uden for EU" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Bestemmelserne i momslovens § 34, stk. 1, nr. 5, 6 og 12, momsfritager leverancer til steder uden for EU, herunder tilknyttede ydelser.

Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.2.2 om EU´s momsområde.