Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.2.3 Levering af arbejdsydelser på varer til udførsel, ML § 34, stk. 1, nr. 6.